1.    Hva er den største utfordringen for organisasjonen i ditt land? 

Tora Voll Dombu: Å være en ungdomsorganisasjon er både en kjempefordel og en utfordring. Vi har modige, ivrige og kreative medlemmer som ønsker å bidra i organisasjonen. Det er også sånn at mange er i en alder hvor det skjer store endringer i livet. Vi går fra å være ungdom til å bli unge voksne, og mange skal flytte hjemmefra, studere, få seg jobb og etablere seg. Det er ikke alltid enkelt å ha nok stabilitet i organisasjonen og å få med så mange som mulig gjennom disse store overgangene. 

Thorbjørn Koefoed: Det går hamrende godt forretningsmessig og vårt medlemstall er stigende. Men vi har økonomiske utfordringer. Vi har blant annet mistet noe tilskudd, som vi har pleid å få og det presser oss økonomisk. Hvis jeg skal nevne en ting på foreningssiden, så skal vi bli bedre til å engasjere alle våre medlemmer – spesielt de nye, fra dag én i LandboUngdom. 

2.    Og hva er de største muligheter og viktigste løsninger, ut fra ditt ståsted?

Tora: Vi har alle muligheter. Bygdeungdommer kommer hvor langt som helst, bare vi bestemmer oss for det. Vi har fortsatt ikke medlemmer i alle deler av landet, og det er fortsatt mange bygder som ikke har gleden av et bygdeungdomslag. Hvis vi klarer å skape et attraktivt miljø hvor folk trives, lærer og opplever mestring vil enda flere være med enda lenger. 

Thorbjørn: Vi vil forsøke å finne andre måter å finansiere oss selv på og selvfølgelig redusere omkostningene, slik at vi kan fortsette den gode utviklingen forretningsmessig. Hvis vi blir flere medlemmer og er frempå, så står vi sterkere og kan lettere finne finansiering og samarbeidspartnere. 

3.    Hvordan henger utfordringene og løsningene sammen med øvrige samfunnsendringer? 

Tora: Frivillige organisasjoner i Norge er veldig sterke, og en viktig del av samfunnet. Det er veldig vanlig å være medlem av en eller flere organisasjoner. Det er også sånn, at de store flyttestrømmene går fra bygda og inn til byene. Dette er selvfølgelig utfordrende for oss. Vi vil at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger hvor de vil bo og arbeide. Veldig få av våre medlemmer som vil ta høyere utdanning bor på hjemstedet sitt mens de studerer, og det er kanskje en særlig utfordring for en bygdeorganisasjon som oss. Når utdanninga er ferdig er det ikke sikkert det finnes en jobb på bygda. 

Thorbjørn: Det henger faktisk veldig sammen, for de store organisasjoner som pleier ¨å støtte oss skal også spare penger - og da ryker støtten til oss. Økonomien i landbruket er generelt under press og det smitter over på LandboUngdom.

4.    Hva er de beste argumentene for å være medlem av organisasjonen? 

Tora: Her er det plass til alle, du får bli en del av et nasjonalt sosialt fellesskap med likesinnede. Man får rom til å vokse og utvikle seg, og være med på å skape aktivitet i bygda si. 

Thorbjørn: Det kan sies kort. Du får en masse sosialt, faglig og personlig utvikling på én gang, helt uten kostnader. 

5.    Hvilke ambisjoner hadde du da du takket ja til å være styreleder? Og har disse endret seg? I så tilfelle hvordan?

Tora: Jeg var ydmyk, litt redd og veldig spent da jeg starta. Jeg ville gjøre organisasjonen litt åpnere, litt bredere, og litt tøffere, samtidig som jeg ville lære, utfordre meg selv og ha det moro på veien. Jeg håper fortsatt at så mange som mulig skal få så mye moro som mulig for pengene de betaler i kontingent. 

Thorbjørn: Da jeg blev styreleder i 2018 lå strategiplanen 2022 allerede klar, som jeg hadde vært med å utforme som styremeldem og jeg gledet meg til å sette den ut i livet. Sammen med lokallagene, regionene og hele ledelsen. Vi skal bli flere medlemmer og vi skal være mer synlige - og det ønske har ikke endret seg. Vi er godt på vei!

6.    Hvilke aktiviteter er du mest stolt av som styreleder? 

Tora: Det er det helt umulig å svare på. Det magiske med NBU er mangfoldet av aktiviteter. Et typisk styreledersvar er kanskje dette, at etter noen år blir man mer nerdete i organisasjonsarbeidet og begynner å bli skikkelig glad i gode møter. Når tillitsvalgte møtes og sammen jobber for å utvikle organisasjonen vår trives jeg veldig godt. 

Thorbjørn: Jeg er mest stolt av de store arrangementene, som lokallagene stabler på beina. Det er blant annet våre DM-stevner, Mudderbold og debattkvelder. Det gjør meg stolt å se hvordan medlemmer går inn i det og får disse flotte arrangementene til å oppstå. Det er imponerende. 

7.    Hva er årets høydepunkt i din/deres organisasjon? Hva gjør det til et høydepunkt?

Tora: Dette er enkelt: Landsstevne. Vårt største arrangement, en bygdefestival med 2000 deltakere. Det er utelukkende basert på medlemmenes frivillige innsats, et stort arrangement også i nasjonal målestokk og det aller artigste jeg vet om. Jeg blir både stolt og rørt når jeg tenker på hva vi får til sammen. 

ThorbjørnUtover DM-stevner i traktortrekk og pløying, så er vårt Årsmøte alltid en fest - både selve årsmøtet der vi feirer hverandre og demokratiet, og kvelden når vi har temafest. 

8.    Hvordan vil du gjerne at din organisasjon er om ti år? 

Tora: Større, sterkere og en tydeligere stemme i saker som opptar ungdom på bygda. Jeg vil at ungdom som meg og deg fortsatt skal få mulighet til å lære, trives sammen og bli voksne i en organisasjon de selv bestemmer over. 

Thorbjørn: Om 10 år er vi 6000 medlemmer.Vi er et enda sterkere talerør for unge på landet og i utkantområdene. Vi har fått etablert at vi er landBOungdom (bygdeungdom) og ikke landBRUGungdom (bondeungdom). Vi er en forening, som unge på landet vil være en del av og vi er en naturlig del av den offentlige debatten. Det er oss de spør i saker som angår unge på landet. 

9.    Er det noe ved søsterorganisasjonen i Norge/Danmark som du kunne ønske dere hadde i ditt land, og som du lar deg inspirere av? 

Tora: Vi vil også “gøre landet sjovere”! Det er et fantastisk slagord som vi også kunne brukt i Norge. Jeg blir imponert av både traktortræk og pløye-konkurransene. Siden Landboungdom besøkte oss i 2018 er det kanskje vår tur til å besøke Danmark? 

Thorbjørn: Ja, jeg er meget imponeret av Norges Landsstevne med 2000 deltakere. Det er inspirerende å se - og helt vilt - at NBU kan samle så mange mennesker. Jeg har desverre aldri selv opplevd det, jeg har kun hørt og lest om det. Det ville ha vært fantastisk å få til noe lignende i Danmark.

DANMARK

Fakta om Landboungdom:

•    Stiftet i 1966
•    Medlemstall: ca. 3700 
•    Antall lokallag: 46
•    Styreleder: Thorbjørn Koefoed, 26 år
•    Nettside: landboungdom.dk

NORGE

Fakta om Norges Bygdeungdomslag: 

•    Stiftet i 1946. 
•    Medlemstall: ca. 7000 medlemmer
•    Antall fylkeslag: 12
•    Antall lokallag: 102 
•    Styreleder: Tora Voll Dombu, 27 år 
•    Nettside: nbu.no