Hvert år under Vårsprell arrangerer fylkeslag og lokallag aktiviteter som bidrar til at nye og eksisterende medlemmer betaler medlemskapet for innværende år og dermed er med på moroa videre også. Sentralleddet skal også vise frem bredden i organisasjonen. I år er startskuddet for denne uken fredag 22. mars og det varer frem til søndag 31. mars. 

Vårsprell arrangeres like etter at faktura med medlemskontingent er sendt ut.

– Det er fort gjort å glemme å betale medlemskapet sitt. For å unngå det og dermed miste medlemmer, vil vi vise hva medlemmene får igjen for kontingenten i form av opplevelser, kunnskap, relasjoner og muligheter. Derfor er dere sterkt oppfordret til å arrangere et mangfold av aktiviteter som viser hvem vi er, sier lagutviklingsleder i sentralstyret, Jon Erik Hjelleset.

Hvordan kan ditt lokallag og fylkeslag få flere medlemmer? Hvilke aktiviteter er populære hos dere? Har dere kanskje lyst til å prøve noe nytt? Lag en plan! For på fylkesårsmøtet bør hvert lokallag presentere minst en aktivitet som de vil arrangere i løpet av Vårsprell, oppfordrer Jon Erik. 

For å tilrettelegge for en vellykket og engasjerende uke, mottar lokallagene en liten vervepakke med tips til aktiviteter, materiell og et informasjonsskriv. Pakkene er distribuert til fylkeslagene som har ansvar for å dele de ut til lokallagene i sitt fylke. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med lagutviklingsleder, Jon Erik Hjelleset