Tekst: Ragnhild Marie Gjersøe Eriksen i bygdepolitisk nemd 
Foto: Kyle Ellefson, unsplash.com
Artikkelen er først publisert i Bygdeungdommen 03//2018

Først, hva legger vi egentlig i en grønn utdanning? Studieretninger som gir deg kompetanse relatert til landbruk, skogbruk, miljø og fiske er inkludert i vår definisjon av en grønn utdanning. En grønn utdanning er altså mer enn å utdanne deg til bonde. Veterinær, gartner, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsarkitekt og landbruksmekaniker er blant annet inkludert i kategorien. 

Første grunn

Overordnet er det slik at vi trenger folk med spisskompetanse for å holde landbruket i gang i alle ledd, fra dyret blir født til det ligger på tallerkenen, fra kornet sås til det blir til brød. Det er behov for mennesker som vet hva de driver med i alle ledd av matproduksjonen.  

Andre grunn

Videre er landbruk, skogbruk og fiske fremtidsnæringer. Vi blir flere mennesker på kloden, så mat vil det alltid være et stort behov for. Maten som produseres bør være av god kvalitet og i store nok mengder hvis den skal mette hele verdens befolkning. Vi trenger derfor mennesker som har kunnskap om en matproduksjon i endring. Vi trenger deg som kan forvalte ressursene på en god og rettferdig måte. Derfor bør nettopp du velge en grønn utdanning.

Tredje grunn

Og det stopper ikke med studiene, for når du kommer ut i arbeidslivet skaper du viktige ringvirkninger for resten av samfunnet, og gjør andre sysselsettinger i sekundær og tertiærnæringer mulig, som for eksempel for rådgivere, politikere og IT-bransjen.

Fjerde grunn

Du er også med på å videreutvikle aktive primærnæringer og opprettholder bosetting i Bygde-Norge, noe som er ytterst viktig dersom vi skal ha levende bygder. Du kan også være med på å vedlikeholde og pleie kulturlandskapet med din grønne bakgrunn, for eksempel ved å sørge for at skogen er velstelt og ved å ha beitedyr i fjellene. 

Femte grunn

Videre er vi i det «grønne skifte». Politikere snakker så fint om, og alt for ofte gjør for lite med det. Det er imidlertid ingen tvil om at bioøkonomien vil være en større del av inntektene fremover. Siden 60-tallet har vi levd godt av oljen, men den vil ta slutt og ikke gi de samme godene til etterkommerne. Hva skal erstatte oljen? Vel, det er mange forslag og de fleste omhandler fornybare ressurser, som skog, hav, vær og vind. Mennesker må lære seg å benytte seg skånsomt av ressursene vi har rundt oss. Å ha kompetanse og kunnskap på dette området blir bare viktigere og viktigere. Dette er nok en grunn til at du gjør lurt i å velge en grønn utdanning. 
Slår et slag for bonden

Og til slutt, kanskje jeg har litt «grønne» briller når jeg sier dette, men å bidra til matproduksjon og god ressursforvaltning er det viktigste du kan gjøre for verden. Spesielt vil jeg slå et slag for bondeyrket. Med stolthet vil jeg påstå at det å være bonde er det aller viktigste. Vi har alle hørt regla som går så fint: «En gang i livet har du bruk for en lege, advokat, politimann eller en prest – men fire ganger om dagen har du bruk for en bonde». Husk at «uten mat og drikke, duger helten ikke».

Har du lyst å vite mer? Eller få flere gode tips? Besøk landbruketnxt.no

Landbruket NXT