– God og oppdatert landbruksrelatert kompetanse er viktig for at vi kan produsere mat i framtiden med nye produksjonsforhold og klimaendringer. Landbruket trenger dyktige fagfolk på gårdene, i rådgivingsapparat og i forskingsmiljøet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad til regjeringa.no

Flere elever til naturbruk

Antall videregåendeelever som søker seg til landbruksfag har også økt. I løpet av de siste fem årene er det flere som søker seg til naturbruklinjene. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser en økning på 27 prosent i søkere til landbruksfag vg3, mens antall søkere til naturbruk vg1 holder seg stabil. 

Trenger økt kompetanse

Bonden bruker i dag mindre tid per produserte enhet, mye på grunn av teknologiske nyvinninger i landbruket. Siden 1960 har mengden landbruksprodukter doblet seg mens arbeidsinnsatsen er redusert med 35 prosent, og det har vært en nedgang i antall bønder og aktive gårdsbruk. Solid kompetanse i landbruksteknologi og klimapåvirkning er viktig i fremtiden, understreker regjeringen på sin hjemmeside. 

Også NBU er opptatt av økt kompetanse og fremmer blant annet et forslag om kompetansekrav til nye bønder i sine innspill til jordbruksforhandlingene i år. Forhandlingene pågår nå og skal være ferdige til 17. mai. 

– Dette er så bra! Landbruket trenger flere kloke hoder, både som matprodusenter, rådgivere og i industrien. Landbruket opererer i skjæringspunktet mellom natur og teknologi, og i møte med klimaendringer kreves det alltid oppdatert kunnskap, sier Tora Voll Dombu.

Sammen med McDonalds Norge og Felleskjøpet Agri har Norges Bygdeungdomslag et mangeårig prosjekt kalt LandbruketNXT, som har som hensikt å inspirere flere til å ta en grønn utdanning og dermed rekruttere folk til landbruksrelaterte næringer og sikre en god faglig kompetanse.