Tekst Anna Karlsson og Emma Gerritsen
Foto Julie Lillesæter, Copyright Banyak Films & Differ Media 2017

I forbindelse prosjektet "Klimasmarte bondemøter" oppfordrer prosjektleder Anna Karlsson å invitere til filmkveld av "Thank you for the rain" i lokallaget eller på fylkesplan. - Del det gjerne i sosiale medier og få andre med på en tilsvarende visning! sier hun. 

film thank you for the rain

"Thank you for the rain"

For seks år siden startet Kisilu å filme sin familie og landsby og hvordan klimaendringene påvirker deres liv. Når Kisilus hus blir ødelagt i en storm starter den selvlærte filmskaperen en lokal bevegelse av bønder og kaller til kamp mot ekstremværet; en kamp som bringer ham til både Oslo og FNs klimaforhandlinger i Paris. Men jo lengre ut i den storpolitiske verden Kisilu kommer, desto mer motstand og utfordringer møter han.

Den viser på en sterk måte hvordan klimaendringer allerede har stor påvirkning på lokalsamfunn og landbruket i land i det globale sør. Filmen tar opp en rekke spørsmål, slik som klimarettferdighet, urbanisering, likestilling og utdanning, organisering og internasjonal politikk. Samtidig er den et sterkt portrett av en familie.

Hvorfor ble filmen laget?

- Filmen ønsker å vise det menneskelige perspektivet ved klimaendringene og dermed gi økt forståelse og nærhet til klimaendringene, og engasjere de som ser filmen til handling. En menneskelig historie engasjerer nemlig langt mer enn statistikk og tall. sier Anna. 

- Den viser også urettferdigheten ved klimaendringene, ved at de som rammes hardest av konsekvensene er de som har bidratt minst til å skape dem. Småskala bønder i fattige land er direkte avhengig av naturressursene for sin overlevelse, og mangler ofte ressurser og kapasitet til å tilpasse seg endringene som skjer. Samtidig er det viktig å ikke omtale mennesker som passive ofre, men som handlingskraftige aktører som evner å ta valg og påvirke sine egne liv, sier hun. 

Filmen er laget av Kisilu Musya og den norske regissøren Julia Dahr, produsert av Differ Media og Banyak Films.

Hva gjør Kisilu nå? 

Kisilu, Christina og deres lokalsamfunn arbeider for å tilpasse seg klimaendringene. De har vært involvert i å starte selvhjelpsgrupper og underviser i klimarobuste jordbruksteknikker og holder på å spre sin tilpasningsmodell til andre lokalsamfunn i Kenya og Øst-Afrika.

Selvhjelpsgruppene møtes regelmessig for å dyrke mat på et fellesområde hvor de tester nye metoder og frøsorter. Mange selvhjelpsgrupper har startet spare- og lånegrupper for å gjøre det mulig for bøndene å gjøre små investeringer, i for eksempel husdyr, frø eller verktøy.

Siden filmen ble laget har 30 nye selvhjelpsgrupper blitt opprettet, Kisilu og de andre i landsbyen har organisert flere møter med sine myndigheter på fylkesnivå for å snakke om behovene til lokalsamfunnet deres, myndighetene i fire ulike fylker har bedt om å bruke filmen i sitt informasjonsarbeid om klimaendringer og filmen har blitt brukt i et pilotprosjekt for undervisning med film i skolen. Kisilus historie ble omtalt på Øst-Kenyas mest populære radiostasjon med 1,6 millioner lyttere, og Kisilu holdt også en presentasjon på TEDxNairobi 2017. Høsten 2017 reiste Kisilu og Julia på en turne i Norge, hvor filmen ble vist til 5000 skoleelever i Hordaland, i samarbeid med Bergen internasjonale filmfestival, Den kulturelle skolesekken, Hordaland fylkeskommune og Raftostiftelsen. 

Hvordan får du tak i filmen?

I samarbeidsprosjektet Klimasmarte bondemøter, er det satt av midler til filmvisning og rettigheter for nedlasting eller streaming. I tillegg til å snurre filmen hjemme, kan du også vise den i kinoformat og invitere hele bygda med på arrangementet. 

Ta kontakt med Utviklingsfondet om tilgang til filmen og visning. 

Anna Karlsson
Informasjonskonsulent Utviklingsfondet
anna@utviklingsfondet.no
46374292