TEKST OG FOTO Silje Brubæk

Her skal det arrangeres alt fra tevlinger og kurs i tradisjonsbakst til bankett. Alle medlemmer i Norges Bygdeungdomslag (NBU) er inviterte til å delta. 
– Målet er å engasjere både gamle og erfarne bygdeungdommer, samt la potensielt nye medlemmer få en smak på alt det positive Bygdeungdomslaget har å by på, sier Maiken Røvik, infoleder. 

Forventninger

Hun har store forventninger til helga 1. - 3. november.

– Jeg gleder meg veldig til arrangementet endelig kan sparkes i gang, og jeg har stor tro på at vi har kommet fram til et program som mange vil finne både spennende og interessant. Jeg ser spesielt fram til å få delta på kurs for å lære meg å bake både lefser og flatbrød på ekte tradisjonelt vis, sier Røvik. 

Det er det lokale Bygdekvinnelaget på Meisingset som står for dette kurset, og kursholderne stiller opp på dugnad. – Vi er helt avhengige av et godt samarbeid med lokale organisasjoner for å få til et best mulig tilbud for medlemmene våre, og vi er veldig takknemlige for dette bidraget fra Bygdekvinnelaget og den økonomiske støtten vi har fått fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, sier Røvik.  

Utvalgte tevlinger 

Foruten kurs i tradisjonsbakst, vil Høstsprell-deltagerne også kunne bryne seg på tevlinger av ulik art og vanskelighetsgrad. En av byggesteinene i Bygdeungdomslaget sin virksomhet, er nettopp tevlinger og opp gjennom årene har bygdeungdommer landet rundt utviklet et stort repertoar av ulike tevlingsaktiviteteter. 

– Vi har satt sammen et tevlingsprogram som både er variert og artig. Vi ønsker å vise litt av bredden som finnes i de tevlingene Bygdeungdomslaget tilbyr, sier tevlingsleder, Elin Nyheim, og viser til at programmet for helga inneholder blant annet quiz, pizzatevling og eksteriørbedømming av bil. 

Hensikten med Høstsprell, er å skape et arrangement som skaper litt liv og røre på bygda, samtidig som det favner om de grunnleggende verdiene i Bygdeungdomslaget; engasjement, fellesskap, kreativitet og tradisjon.  

Håper på godt oppmøte

– Vi håper på godt oppmøte, sier organisatorisk nestleder Torhild Stakvik. – Vi er i en liten bølgedal når det gjelder medlemsvekst, og vi håper at vi med et slikt arrangement kan vekke interesse og entusiasme hos både eksisterende medlemmer og nye bygdeungdommer. 

Per i dag består Møre og Romsdal Bygdeungdomslag av tre lokallag, i tillegg til fylkesstyret. Vi er en gjeng som har det mye gøy sammen og som liker å tilbringe tid sammen, men vi er alltid glade for nye medlemmer. Alle er velkomne i det vi liker å kalle Norges største vennegjeng. 

Arrangementet finner du her