Ni ungdommer reetablerte lokallaget forrige helg. 

- De er helt nye og har ikke så mye erfaring med styrearbeid, men de er en ivrig gjeng, sier Anna Kristine Dangstorp, lagutviklingsleder i Østfold Bygdeungdomslag.

- Vi er en relativ stor gjeng som har engasjert oss i lokallagene i nærheten, fordi vi ikke har hatt et eget. Jeg har blant annet vært med i Sarpsborg Bygdeungdomslag i snart to år. Da muligheten bød seg, startet vi like så godt opp et eget lokallag, sier den ferske lokallagslederen Eskild Lunderød, som for tiden er elektrikerlærling i Fredrikstad. 

Eskild håper å få med seg mange, slik at enda flere kan få den samme gleden ut av å være med i Bygdeungdomslaget. - Det er et utrolig godt samhold her, du treffer nye mennesker, får nye venner og lærer mye nytt. Jeg håper at mange blir med og har det gøy sammen, ikke minst på bygdefesten. 

Med hjelp fra Bondelaget

Bondelaget tok kontakt med Østfold Bygdeungdomslag og spurte om det var en mulighet for at lokallaget i Onsøy kunne starte opp igjen. Siste gangen det var aktivitet her, var ved årtusenskiftet. Flere av representantene i det lokale bondelaget var tidligere ivrige bygdeungdommer og savnet organisasjonens nærvær i lokalmiljøet. Ideen ble luftet og ungdommene i Onsøy grep sjansen. 

- Det er mange unge og ivrige folk i Onsøy og det er et typisk bygdesamfunn. Derfor tror vi det her kommer til å bli bra, sier Anna. 

Utelukkende positiv

Sammen med fylkesleder Ingrid Tofteberg var hun tilstede på oppstartsmøte til Onsøy Bygdeungdomslag for å fortelle mer om Norges Bygdeungdomslag og fylkeslaget, samt styrekultur og lokallagsarbeid.

- Ungdommene var så gira at de satte et styre med en gang, det er skikkelig gøy!

Mange av medlemmene i lokallaget er i 18-årsalderen. Det syns Anna er positivt.

- Vi trenger unge og nye folk som skal drive organisasjonen fremover, så det er kjempe bra, sier hun. 

Flere tilbud

Østfold har tilsammen 14 lokallag, og med Onsøy bygdeungdomslag er det nå to lokallag i Fredrikstad kommune. 

- Jeg vil ikke si at det har vært et direkte behov for et nytt lokallag, men vi sier jo ikke nei når sjansen byr seg. Vi må takke bondelaget da de har gjort den meste av jobben og rådført seg med oss. Det har vært dialog mellom bondelaget og fylkesstyret hele veien, sier hun. 

Både hun og Eskild gleder seg til å være med på utviklingen av lokallaget fremover.