TEKST Thea Thujord

I høst er det fylkesting- og kommunestyrevalg. Et spennende valg som alle stemmeberretigede kan påvirke ved å stemme på partiet de er mest enige med. Bli bedre kjent med strategien til Elise, Kari og Einar.

Navn: Elise Kirkevold
Alder: 25
Bosted: Holmestrand, Vestfold

1. Hvorfor er det viktig å stemme ved valget?

Det er viktig å stemme ved valget fordi du kan være med på å forme framtida. Demokrati er heller ikke noe vi skal ta som en selvfølge, og ved å stemme velger du å være en aktiv medborger som tar ansvar.

2. Hva gjorde du for å finne ut hva du skulle stemme på for første gang?

Først tenkte jeg gjennom hva som var viktig for meg. Deretter samlet jeg inn informasjonsbrosjyrer fra de ulike partiene. Jeg tok et valg ut fra hvilket parti jeg følte meg mest enig med ideologisk sett, sammen med sakene som jeg syntes var viktig.

3. Hva har du å si til de som skal stemme for første gang til høsten?

For det første er det verken skummelt eller vanskelig. For det andre kan du glede deg til den gode følelsen du får når du går ut stemmelokalet. Det gir en god følelse å ha gjort noe som kommer deg og andre til gode!

 

Navn: Kari Lie
Alder: 23 år 
Bosted: Bergen, Hordaland

1. Hvorfor er det viktig å stemme ved valget?

Det er viktig å stemme for å kunne ta del i samfunnsdebatten. Det nytter lite å klage over politikken som føres, dersom du ikke har gjort ditt for å bidra til at de du ønsker at skal styre får muligheten. Ved å stemme bestemmer du også. 

2. Hva gjorde du for å finne ut hva du skulle stemme på for første gang?

Jeg tenkte over hva som var de viktigste sakene for meg, og så i partiene sine programmer for å finne ut hva partiene mente om mine kampsaker. Deretter satt jeg meg mer inn i programmene til de partiene som var enige med meg, for å se om jeg kunne støtte den helhetlige politikken.

3. Hva har du å si til de som skal stemme for første gang til høsten?

Se på det store bildet når du velger et parti. Husk at om du stemmer på et parti, stemmer du på hele deres politikk, ikke bare deres mening i en enkelt sak. Du må selvfølgelig ikke være enig i alt, men det er en fordel om du er enig med partiet i mer enn én ting. Bruk stemmeretten din!

 

Navn: Einar Sele
Alder: 25 år
Bosted: Orre, Rogaland

1. Hvorfor er det viktig å stemme ved valget?

Me er meir en heldige som får høyra til eit land med eit velfungerande demokrati.
Det er viktig å bruka stemmeretten sin, får å vera med å bestemma utviklinga i samfunnet ein bur i. Dine meiningar er viktige!

2. Hva gjorde du for å finne ut hvilket parti du skulle stemme på den første gangen?

Eg blei påverka av skule og av andre rundt meg til å bruka stemmeretten min. 
Fyrst tenkte eg på kva saker eg syntes var viktige, både for meg og samfunnet. Kva var det som engasjera meg? Eg las meg opp på dei politiske sakene som dei skriv om i media og på dei forskjellige partia, og fann fort ut kven som skulle få min stemme. 

3. Hva har du lyst til og si til de som skal stemme for første gang til høsten?

Bruk stemmeretten din! Det er den måten du kan vera med å forma samfunnet i den retningen du ynskjer.
Les deg opp på førehand, følg med i media og finn dei sakene som engasjerar deg. Både stortingsvalet og fylkesting- og kommunestyrevalet er ein moglegheit for folket til å ytre seg, og de lokale, regionale og nasjonale myndighetene blir eit resultat av dette. Det er det norske folkets beslutning. 
Dette er eit privilegium for oss nordmenn, din stemme er viktigare en du trur!

 

Litt info

9. september er selve stemmedagen, men du kan forhåndsstemme allerede fra 10. august til 6. september. Spesielt for borteboere er dette relevant.

Hvis du bor i et annet fylket enn din folkeregistrerte adresse tilsier, må du levere en forhåndsstemme på et stemmelokalet i vertsfylket, eller stemme i ditt hjemmefylke 9. september.

Har du flyttet og vil du stemme i ditt nye fylket? Da må du sende inn en adresseendring før 30. juni.

Hvis du bor i utlandet kan du også stemme. Du kan da forhåndsstemme fra 1. juli. 

Du finner nyttig informasjon her.