MAT: Juni - august

Digital kampanje

Bli med og spre budskapet. Last ned kampanjeplakatene og last de opp i sosiale medier! 

Last ned kampanjemateriell

Grafisk designer er Nina Karlsen Bellika

Aktiviteter

På sommerens vakreste eventyr, Landsstevnet i Norges Bygdeungdomslag, har vi et miljøtorg der du kan leke og lære. På sommerstevnene oppfordrer vi alle fylkeslag til å oppnå null matsvinn og inngå avtaler med lokale eldrehjem e.l. som kan ta i mot overskuddsmat fra mattevlingene - som 5-om-dagen og spekematanretning. Vi håper at alle tevlere tar med null-matsvinnvisjon videre i årene som kommer. 

Vår tevlingsveileder for tevlinger med og uten mat kan du laste ned her (DOCX, 16KB)!

 

PLAST: mars - mai

Digital kampanje

LAST NED KAMPANJEPLAKATER

Grafisk designer er Nina Karlsen Bellika.

Aktiviteter

Vi er med på Norges største ryddedugnad: Strandryddeuka til Hold Norge Rent. Fylkeslagene distribuerer ryddepakker til sine lokallag, slik at alle er klare når ryddeuka starter 29. april. Den varer til 5. mai, med den nasjonale strandryddedagen 4. mai som høydepunkt. Mer info finner du her.

 

Forbruk: september - desember