Hvert år i juli har Norges Bygdeungdomslag årsmøte, og her velges personer til sentrale verv i organisasjonen.