19. juli tar vi ferie og noen av oss er tilbake igjen 5. august. Hvis du har spørsmål om årsmeldingsskjema vil ikke disse kunne besvares før mandag 12. august. Dersom dere arrangerer årsmøtet før det, sørg for å ha følgende dokumenter klare til skjemaet åpnes: Årsmøteprotokoll, årsmelding fra styret, vedtatt regnskap og revisjonsberetning.

Veiledning til bruk for utfylling av årsmeldingsskjema, når dette er klart ligger her.

Lurer du på noe i mellomtiden, send oss en mail til hei@nbu.no, så svarer vi så raskt vi kan når vi er tilbake. 

Er det noe som haster? Ta kontakt med styreleder Inger Johanne Brandsrud på e-post: ingerbrandsrud@outlook.com, eller tlf.  414 86 479.

God sommer! 

Foto: Tora Voll Dombu