NSU skal ha et seminar som tar opp temaer knyttet til fremtidig ungdomsarbeid, ungdomsengasjement og lederskap. Seminaret er  21. - 24. november. 

Reise og opphold dekkes av NSU, og NBU. Du som tillitsvalgt reiser på seminaret sammen med 1. vara i sentralstyre, Henrik Nordtun Gjertsen. 

Les mer om arrangementet her

Påmeldingsfristen er 20. oktober!

Meld din interesse her

Etter fristen har gått ut, tar 1. vara, Henrik Nordtun Gjertsen, kontakt med den aktuelle kandidaten.