Bygdeungdomslaget er fornøyd med kravet

27.04 klokka 11:00 har faglaga i jordbruket, bestående av Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag levert sitt krav til jordbruksoppgjøret. Det har vært mye spenning og store forventninger til årets oppgjør, og totalramma landet på rekordhøye 11,5 mrd. kroner.

Ved første øyekast ser dette ut som et krav som fanger behovet i næringa. Unge som vurderer om de kan gå inn i jordbruket trenger i år et signal om at Regjeringa vil prioritere matproduksjon de neste årene. Det gjør de om staten følger opp dette kravet, sier styreleder i Norges Bygdeungdomslag, Inger Johanne Brandsrud til Nationen.

NBU trekker frem den store kostnadsøkningen som særlig belastende for unge bønder.

Unge bønder som er nyinvesterte, og ikke har fått bygget seg opp tilstrekkelig buffer har kjent den store kostnadsøkningen ekstra mye det siste året. Det er svært viktig at disse nå får avlastning i form av skikkelig kostnadskompensasjon, og dermed og får muligheten til å satse videre, sier bygdepolitisk nestleder Henrik Nordtun Gjertsen.

Bonden har i alt for mange blitt nedprioritert. Inntektsmulighetene har stått stille, eller gått nedover, og kostnadene har økt. Det er derfor også viktig at jordbruket har lagt inn en stor pott til inntektsøkning i årets krav. Skal jordbruket være attraktivt for neste generasjon må man kunne leve av gårdens ressurser, fortsetter han.

Våre innspill til forhandlingene

For Norges bygdeungdomslag vil alltid vilkår for rekruttering stå høyest. Forholdene for rekruttering er imidlertid summen av alle tiltak vi forhandler om i jordbruksavtalen.

Våre hovedprioriteringer i forhandlingene 2022 er derfor:

  • At jordbruksforhandlingene resulterer i en økning i bondens inntekt tilsvarende en fjerdedel av det antatte inntektsetterslepet målt mot andre grupper.

  • At støtte til velferdsordninger prioriteres over andre budsjettmidler i årets jordbruksforhandlinger

  • At årets jordbruksforhandlinger gir signaler om en stabil og positiv utvikling av landbruksnæringa som sikrer framtidens bønder mulighet og motivasjon til å gå inn i næringa.

Det er i år viktig at Bondelaget er ambisiøse i sitt krav, samtidig som en tar sikte på å gjennomføre forhandlinger som fører til en god avtale for landbruket. Store deler av fremtiden til norsk landbruk avhenger av resultatet av årets oppgjør. Som representanter for fremtidens landbruk ser vi det som svært viktig at årets forhandlinger resulterer i økte inntektsmuligheter for bonden. Våre medlemmer vil ikke være siste bonde i bygda. Årets oppgjør må komme morgendagens bønder til gode!

Vil du lese hele dokumentet? Du finner det ved å klikke på lenka under. INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2022 (PDF, 89KB)