Her kan du bli litt bedre kjent med noen av kandidatene, resten av innstillingen finner du nederst i denne saken.

STYRELEDER

Henrik Nordtun Gjertsen

Henrik Nordtun Gjertsen

Mitt navn er Henrik Nordtun Gjertsen, jeg er 23 år gammel, og kommer fra Sandnes i Rogaland. Utenom oppveksten min i Sandnes har jeg gjennom hele livet vært en del av drifta på familiens småbruk i Hardanger. Der driver vi for tiden med eple- og pæreproduksjon. Jeg er nettopp ferdig med en bachelor i utøvende folkemusikk ved Norges musikkhøgskole, der jeg har hatt hardingfele og fiolin som hovedinstrument.

Organisasjonsengasjementet mitt startet for alvor i ungdomsårene, først gjennom Senterungdommen, før jeg ble medlem av Sandnes Bygdeungdomslag i 2016. Gjennom årene som aktiv i Bygdeungdomslaget har jeg sittet i sentralstyrets bygdepolitisk nemnd fra 2017 til 2019, vært tevlingsleder i Rogaland Bygdeungdomslag fra 2018 til 2019, 1.vara til sentralstyret fra 2019 til 2020, og nå bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag fra 2020 til 2022. Jeg var også en del av aktivitetsnemnda til Landsstevnet i 2020 og 2021.

Bygdeungdomslagets appell og største styrke, er hvordan vi former fremtiden vår, og fremtiden til hjemplassen vår gjennom engasjementet vårt. Det er vi som er ungdommen på bygda, og det er vi som sørger for at ungdommen på bygda har et aktivitetstilbud og en samlingsplass. Er det en ting jeg ønsker å bidra til som leder i Norges Bygdeungdomslag er at det skal bli enda lettere å skape den møteplassen, og at enda flere opplever å møte den møteplassen. Sammen sitter vi på den største kompetansen og det største engasjementet for å sikre vårt formål.

Får jeg årsmøtets tillitt ønsker jeg å fortsette det gode arbeidet med å bygge laget videre, og å bygge en sterkere identitet til laget blant medlemmene våre. Bygdeungdomslaget skal ha en klar og samlende stemme. Ungdom på bygda skal kjenne seg igjen i budskapet vårt, og vi skal vise vei på bygda. Vi skal utfordre det etablerte, men alltid opptre konstruktivt.

Jeg er veldig motivert for det kommende året, og ser frem mot muligheter til å bli enda bedre kjent med hele organisasjonen. Blant de viktigste oppgavene fremover blir å sikre den gode utviklingen vi har hatt siden samfunnet åpnet opp i vår. Det blir det nye sentralstyrets oppgave å sikre at det oppleves givende å være lokallags- og fylkestillitsvalgt i Bygdeungdomslaget. Du skal kjenne på en mestringsfølelse når du er tillitsvalgt i Bygdeungdomslaget, for det er nettopp organisasjoner som oss som skaper livet på bygda.

Jeg har gjennom mine år i Bygdeungdomslaget blitt viet stor tillit av veldig mange. Det har gitt meg utrolig masse personlig, og et stort engasjement for bygda. Nå håper jeg årsmøtet ønsker å gi meg tilliten til å lede laget det neste året. Godt valg!

BYGDEPOLITISK NESTLEDER

Tirill Søgård Trætli

Tirill Søgård Trætli

Jeg er Tirill Trætli, er 24 år og kommer fra Skogn i gamle Nord-Trøndelag. Jeg jobber for tiden som radiograf ved CT og røntgen  på St. Olavs Hospital og trives veldig godt! Jeg har fartstid i Norges Bygdeungdomslag siden 2016, og ble valgt inn som økonomileder i Levanger Bygdeungdomslag i 2018 hvor jeg enda sitter (per juni 2022). Jeg har også hatt verv som vara, informasjonsleder og leder i mine 4 år i fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag. Samtidig var jeg med i komiteen som lagde "Sommer med NBU" og var også med i prosjektgruppa i "Bygdeungdommens Stemme".

Jeg ble utrolig overrasket over spørsmålet om å ta på meg vervet som Bygdepolitisk nestleder, og jeg valgte å takke ja på grunn av alle de fantastiske opplevelsene jeg har hatt i Norges Bygdeungdomslag til nå. Jeg ønsker å gi noe tilbake til organisasjonen, samtidig som at dette tilbyr meg mye lærdom og nye erfaringer jeg ikke ønsker å gå foruten. Dette vil gi meg sjansen til å gå utenfor komfortsonen å utfordre meg selv, og ikke minst gi meg muligheten til å bli kjent med enda flere både i og utenfor organisasjonen.

 

KULTURLEDER

Marthe Øijord

Marthe Øijord

Mitt navn er Marthe Øijord, er 18 år gammel og kommer fra Meløy kommune i Nordland. Akkurat nå er jeg akvakulturlæring hos Helgeland Smolt AS. Jeg kom inn i NBU i 2020, men har rukket og oppleve mye på kort tid, samtidig som jeg har blitt veldig glad i organisasjonen.

I NBU har jeg sittet 2år i bygdepolitisk nemd, vært medlem av prosjektgruppen til Bygdeungdommens stemme og ett år som 1.vara til sentralstyret. Ellers enn NBU har jeg erfaring fra ungdommens distriktspanel og ungdomsrådet for nordområde meldingen.

Jeg er veldig motivert for jobben som kulturleder, jeg ønsker å jobbe for at all ungdom på bygda skal kunne få mulighet ta del i den fine organisasjonen vi er! Jeg har et stort ønske om å gi tilbake til NBU, da organisasjonen har gitt mye til meg. Jeg gleder meg til å lære mer om den flotte organisasjonen. Jeg håper på tillit fra årsmøtet og ønsker dere et godt valg.

 

ARRANGEMENTSLEDER

Ola Sjåvik

Ola Sjåvik

Mitt navn er Ola Sjåvik, jeg er 24 år gammel og kommer fra Etnedal i vakre Valdres. Nå er jeg ferdig med en bachelorgrad innen agronomi på Blæstad, og skal til høsten begynne på en mastergrad innen husdyrvitenskap på NMBU.

Jeg har vært medlem i bygdeungdomslaget siden 2015 og har siden den tid hatt mange verv, blant annet leder og økonomileder i lokallaget og organisatorisk nestleder i fylkesstyret for å nevne noen. Via disse vervene har jeg opplevd og lært masse, og ser på dette som en sjanse til å oppleve enda mer. Jeg ønsker å bidra med det jeg kan for å holde den flotte organisasjonen vår oppe og være med på gjenreisningen etter de utfordrende årene med covid-19.

Jeg ser på denne innstillingen med ærefrykt, men jeg kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver for og med dere i NBU!
Godt valg!

 

1. VARA

Ole Jørgen Rød

Ole Jørgen Rød

Jeg bor Andebu i hjertet av Vestfold og jobber som mekaniker. Tidligere har jeg blant annet vært leder, økonomileder og hatt flere verv i lokallaget mitt. Jeg har også sittet som tevlingsleder og økonomileder  i fylkesstyret. Jeg takket ja til vervet fordi jeg brenner veldig for frivilligheten, og takket ja til å sitte i sentralstyret fordi jeg ønsker å se hvordan de jobber på nært hold. Også for å lære enda mer om organisasjonsarbeid.

 

2. VARA

Siri Brattli Berge

Siri Brattli Berge

Eg er 23 år og kjem frå Tørvikbygd i Hardanger, Kvam kommune. Eg jobbar som anleggsmaskinmekanikar. Eg starta som økonomileiar i Kvam BU i 2015 og har stort sett vore det fram til no i vår når eg tok over som leiar. Eg takka ja til vervet fordi eg syns det er spennande å få erfaring i BU sentralt. Eg ynskjer også at sentralt skal få meir kontakt med Vestland fylke.

 

ORDFØRER

Torgeir Jorde

Torgeir Jorde

Torgeir Jorde, 29 år, frå Ål i Hallingdal, utdanna agronom og bygd på med teknisk fagskule innan storfehald og driftsleiing, tek over garden heime no i haust. Jobbar idag som salgskonsulent i Felleskjøpet Agri.

Eg har vore aktiv i NBU sidan 2011, og hatt mange verv på alle plan i organisasjonen.
Siste to åra har eg sitti som arrangements-leiar i sentralstyret og fulgt opp hovedkomiteane for dei sentrale arrangementa. Har sitte i lokallagsstyret i Hallingdal BU, og fylkesstyret i Buskerud BU som økonomi- ansvarleg,  og fylkesleiar, samt 4 år som ordfører i BBU. Har også erfaring frå Hovedkomiteen for Landstevnet 2019 i Vestfold, der eg hadde ansvar for utetevling.

VARAORDFØRER

Vilde Bilstad

Vilde Bilstad

Eg heiter Vilde Bilstad og er 24 år. Eg har dei siste åra budd og studert husdyrfag i Steinkjer, men har no flytta heim til Orre på Jæren. Her har eg nyleg byrja som salskonsulent i Felleskjøpet Rogaland Agder. Utanom jobb og skule speler eg volleyball og trivst veldig godt utandørs i tillegg til heime i grisehuset. Frå min fyrste BU-fest med Time BU i 2013 og fram til no har eg vore innom fleire verv på ulike ledd i organisasjonen, seinast som utetevlingsleiar for LS20/21. Eg stiller til val då eg ynskjer å bidra til at me ilag kan lyfta organisasjonen opp og fram etter ei lengre pandemitid, samt lære endå meir ilag med jille folk.

 

3. VAKTLEDER 

Jon Olav Svartdal

Jon Olav Svartdal

Eg heiter Jon Olav, er 25 år og kjem frå Flatdal i Telemark, men bur for tida i Stokke i Vestfold.
Jobbar som landbruksmekaniker til dagleg, og gjeng på skule ved sida av for å bli agronom.  I BU har eg vore innom mange verv, alt frå styremedlem i lokallaget til lagsutviklar og leiar i fylkesstyret. Dei to siste åra har eg site i ordførarkollegiet, og fylgd sentralstyrets arbeid derifrå, samt leia ordet i representantskap og årsmøte.

Eg melde meg inn i 2014 og har vore på 5 landstemne og 6 haustarrangement, samt ei rekke lokale arrangement rundt om i det ganske land. No ynskjer eg å vere med i vaktleiarkollegiet, for å gje noko tilbake, og vere med å bidra til at medlemmande vår kan delta trygt og ha det triveleg på arrangement i organisasjonen vår. Me har ei veldig fin vakthaldsordning i denne organisasjonen, og den må me halde vedlike, så me kan fortsetje med dei gode arrangementa våre. Godt årsmøte, godt val, og godt landstemne når dette kjem!

 

DIREKTEVALGT

Solveig Bleken

Solveig Bleken

Solveig Bleken, 28 år. Kommer fra Brandbu på Hadeland, men tilbringer også en del tid i Drøbak. Har en mastergrad i farmasi fra Universitetet i Oslo, og jobber som farmasøyt på Apotek1 Brandbu. 
Har vært medlem i NBU siden 2010, og hatt mange fine år med lokallagsverv i Gran/Brandbu BU, før jeg fikk tre år i Oppland BU som organisatorisk nestleder. Har også vært nestleder i hovedkomiteen for Høstarrangementet i 2021. Det siste året har jeg vært 4. vara i sentralstyret, og vært en del av organisatorisk utvalg. 

Jeg håper at min erfaring fra bygdeungdomslaget fortsatt kan være noe som NBU kan ha glede av, og at jeg kan få lov til å bidra med det jeg kan!  Godt valg!

 

VALGKOMITE LEDER

Håkon Goa

Håkon Goa

Mitt namn er Håkon Goa, er 28 år og kjem frå Orre, blant dei vakre jærstrendene i Rogaland.  Eg har fagbrev i industrimontørfaget og er mekanikar i Altus Intervention.  I 2007 vart eg innmeldt i BU, broren min ga meg eit innmeldingsskjema og sa eg aldri kjem til å angra. Eg har aldri sett meg tilbake.

I ryggsekken har eg ei rekke styreverv i lokallag og på fylkesplan. Eg er framleis aktiv medlem og tevlar aktivt på fylkesnivå. Gjennom åra har eg og vore innom diverse nemnder i fylket og NBU. Med det har eg bygga opp erfaring, kunnskap, minner og ikkje minst eit fantastisk vennenettverk som eg ikkje ville vore forutan.  Eg har takka ja til å bli innstilt til vervet fordi eg kan ta med min erfaring gjennom åra, og gje tilbake til NBU. I tillegg kan me fortsetje å gjere det kjempegode arbeidet me gjer som ein frivillig organisasjon, med å halda liv i bygdene. Godt val! 

 

VALGKOMITE NESTLEDER

Anette Dølen

Jeg heter Anette og er 24 år. Jeg er ferdig utdannet agronom og skal til høsten starte på tredjeåret av bachelor folkehelse, mens jeg starter på første året deltid master i agronomi.

Jeg elsker bygdeungdomslaget. Min erfaring der har blitt lang på kort tid! Jeg starta med å starte opp ett lokallag og satt der som nestleder. Etter det har jeg sitti i fylkesstyret i Telemark, og en kort periode i Vestfold og Telemark fylkesstyre. Jeg sitter nå som leder av årets høstarrangement, og gleder meg til å gjennomføre det! 

 

Sentralstyret
LederHenrik Nordtun GjertsenRBUNy for ett år
Organisatorisk nestlederRagnhild Marie Gjersøe EriksenØBUIkke på valg
Bygdepolitisk nestlederTirill Søgård TrætliNTBUNy for to år
KulturlederMarthe ØijordNBUNy for to år
TevlingslederSigrid HeringstadOBUIkke på valg
LagsutviklingslederJohn Arne Flenes UlvenOBUIkke på valg
ArrangementslederOla SjåvikOBUNy for to år
1. varaOle Jørgen RødVTBUNy for ett år
2. varaSiri Brattli BergeHoBUNy for ett år
3.varaSiri Marlen SundhagenABUNy for ett år
4. varaAnton BogstiHBUNy for ett år
Direktevalgte
OrdførerTorgeir JordeBBUNy for ett år
VaraordførerVilde BilstadRBUNy for ett år
1. vaktlederSondre SvalastogABUGjenvalg for ett år
2. vaktlederJenny AskeVTBUNy for ett år
3. vaktlederJon Olav SvartdalVTBUNy for ett år
DirektevalgtSolveig BlekenOBUNy for to år
DirektevalgtTor Ole BjerkanNTBUIkke på valg
1.vara direktevalgtAnne SnartelandVTBUNy for ett år
2.vara direktevalgtMartin HaugerudVTBUNy for ett år
3.vara direktevalgtIda Marie SkjærsteinOBUGjenvalg ett år
4.vara direktevalgtLiv SlettebøRBUNy for ett år
Valgkomite
Leder –for ett årRegion vestHåkon Goa (RBU)Ny for to år
Region vest - varaMarie Soma (RBU)Gjenvalg for to år
Nestleder –for ett årRegion sørAnette Dølen (VTBU)Ny for to år
Region sør - varaPetter Tobias Bettum (VTBU)Ny for to år
Region MidtEdvard Bele Sæterbø (MRBU)Ikke på valg
Region Midt - varaJulie Gunnerød (STBU)Ikke på valg
Region ØstMartin Lunna (HBU)Ikke på valg
Region Øst – varaMartine Amlie (OBU)Ikke på valg