Her kan du bli litt bedre kjent med noen av kandidatene, resten av innstillingen finner du neders i denne saken.

STYRELEDER

Inger Johanne Brandsrud

Inger Johanne Brandsrud

Mitt navn er Inger Johanne Brandsrud, jeg er 26 år og er oppvokst i Hærland i Indre Østfold. Jeg ble medlem i NBU i 2011. Jeg ble med i NBU fordi aktivitetene var artige, og underveis i har jeg fått lære og utvikle meg som tillitsvalgt. Jeg har blitt værende som medlem og tillitsvalgt på grunn av alle de flotte folka jeg har blitt kjent med.

Jeg er utdannet barnehagelærer ved Oslo Met. Jeg har også tatt et årstudium i samfunnsfag ved Universitetet i Agder. I året som har gått har jeg vært styreleder på fulltid, men tatt et par fag i organisasjon og ledelse på Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer.

Jeg starta min BU-karriere da jeg var 17 år gammel. Da ble jeg valgt inn i lokallaget mitt, Eidsberg og Hærland BU, som styremedlem. I løpet av de årene jeg har sittet i lokallagsstyret har jeg vært tevlingsansvarlig, infoansvarlig, nestleder og medlem av valgkomiteen. Jeg fikk etter hvert tilliten til å sitte i fylkesstyret i Østfold Bygdeungdomslag. Der har jeg sittet et år som 1.vara, et år som organisatorisk nestleder og to år som fylkesleder. Som fylkesleder fikk jeg også muligheten til å sitte som fylkesstyrekontakt i hovedkomiteen til Landsstevnet 2018 fram til jeg gikk av ved årsmøte i februar 2018. Jeg tror at min bredde fra organisasjonen er nyttig å ha med seg når man skal sitte i et så stort og viktig verv i organisasjonen. De to siste årene her jeg også vært styremedlem i Norges Bondelag. Jeg har også deltatt i aksjonsutvalget til Norges Bondelag det siste året.

Det har vært et privilegium å kunne ha vært styreleder i NBU på heltid i de to siste årene, og så er jeg veldig motivert til å gå på ett år til som leder. Jeg er motivert for et nytt år med utvikling og arbeid sammen med alle de flotte folka i NBU. I året som kommer ønsker jeg å jobbe med å kunne legge til rette for hvordan organisasjonen kan utvikle seg etter koronapandemien. Videre ønsker jeg å jobbe med politikk å få kunne få de sakene som ungdom på bygda bryr seg om på dagsorden.

Videre vil jeg, sammen med sentralstyret fortsette jobben med å gjøre det enkelt og morsomhet å være tillitsvalgte og medlemmer i NBU. Bygdeungdomslaget skal være attraktivt, tydelig og relevant. Godt valg!

 

ORGANISATORISK NESTLEDER

Ragnhild Marie Gjersøe Eriksen

Ragnhild Marie Gjersøe Eriksen

Jeg heter Ragnhild Marie Gjerøse Eriksen og er 21 år gammel. Jeg kommer fra Halden i Østfold og er oppvokst på gård med melkebruk. I senere tid er planen å overta denne. Jeg bor for tiden på Slitu i Mysen.

Jeg skal kommende høst begynne på siste studieår på sykepleien og jobber fast i hjemmesykepleien i mitt kjære Halden.

Mitt løp for organisasjonsarbeid startet i 4H for snart 10 år siden. Der hadde jeg ulike verv både lokalt og i fylke. Mitt første møte med BU var som 14 åring, i kiosken på Berg BU sine fester. Et lokallag jeg senere ble leder for i 3 år og er pr nå sekretær. Veien har så gått via fylkesstyret i ØBU som lagsutvikler og nå som org nest i fylket. Tidligere har jeg sittet 2 år i NBUs bygdepolitiske nemd, samt i ulike nemder for ØBU.

Bygdeungdomslaget er for meg noe helt spesielt. Det har gitt meg utfordringer, glede, minner og et helt fantastisk nettverk. Det har gjort meg til den jeg er i dag, og jeg ønsker at flere skal få oppleve nettopp dette!

Jeg stiller til valg som organisatorisk nestleder fordi jeg ønsker å bidra til NBU sitt arbeid om levende bygder. Jeg ønsker å fortsette det gode organisatoriske arbeidet, og jeg ønsker å styrke det organisatoriske arbeidet i alle ledd av organisasjonen vår.

Jeg vil bidra til at Bygdeungdomslaget skal være en arena som er trygg, stabil og attraktiv for at våre medlemmer kan utvikle seg! Godt valg!

 

KULTURLEDER

Maja Aas

Maja Aas

Mitt navn er Maja Aas, jeg er snart 25 år, og kommer i fra Nannestad i Akershus. Jeg bor på gård med produksjon av melk og kjøtt på Kløfta i Ullensaker, sammen med samboer. Til daglig jobber jeg som fylkessekretær i Akershus Senterparti. Jeg har en bachelor i administrasjon og ledelse fra OsloMet.

Jeg er positiv og pliktoppfyllende, og er veldig glad i organisasjonsarbeid, spesielt i NBU! Min BU-karriere startet i 2013. Da var jeg på mitt første Landsstevne på Inderøya, og ble bitt av basillen. Samme året ble jeg valgt til lokallagsleder i Nannestad BU, senere har jeg sittet som kasserer i samme lokallag, og i fylkesstyret i Akershus BU som vara og bygdepolitisk nestleder. Jeg har også vært med i organisatorisk nemnd sentralt. I tillegg har jeg erfaringer fra valgkomiteer på ulike nivåer.

Engasjementet mitt for NBU er sterkt, og jeg er godt motivert til å stille til valg som kulturleder. Pandemien har dessverre satt stopper for de gode møteplassene NBU til vanlig skaper, men likevel har organisasjonen klart å snu seg rundt, og skape alternative møteplasser. Jeg ser frem til at vi endelig kan møtes igjen, og skape de gode aktivitetene vi alle er så glad i. Som kulturleder ønsker jeg å vise frem hvorfor NBU er den beste organisasjonen for ungdom i hele Norge, og jeg vil legge til rette for gode aktiviteter for all bygdeungdom. 

Det er en ære å bli innstilt til verv i sentralstyret til det som jeg anser som verdens beste organisasjon. Godt valg!

 

LAGUTVIKLINGSLEDER

John Arne Flenes Ulven

John Arne Flenes Ulven

Hei, je hetter John Arne Flenes Ulven. Je er 22 år, ær lærling som anleggsmaskinfører og gårdsgutt heme på gården. Je meldte meg inn i 2016 og har søtti i mange forskjellige værv i Eina BU fra 2017 . Nå sitter je som kulturleder i fylkesstyret i Oppland BU. Je stiller tæll valg fordi je lik å vara engasjert i BU og liker å dra rundt der det skapes aktiviteter. Godt valg!

 

TEVLINGSLEDER

Sigrid Heringstad

Sigrid Heringstad

Mitt navn er Sigrid Heringstad, jeg er 18 år og kommer fra Heidal i Gudbrandsdalen. Jeg har nettopp fullført videregående og skal begynne å studere på Ås til høsten.

Jeg fikk først høre om BU gjennom mine to eldre søstre, og fra dem fikk jeg et inntrykk av at BU ikke var noe jeg kunne gå glipp av. Gjennom dem ble jeg også tidlig innmeldt i lokallaget, og hjalp til på diverse små arrangement i nærmiljøet. Når jeg først ble gammel nok til selv å kunne delta på arrangementene nølte jeg ikke, og valgte også å reise på høstarrangementet og landsstevnet til NBU så fort jeg kunne det.

Jeg har sittet to år som nestleder i mitt lokallag, men ikke sammenhengende da jeg reiste på utveksling til USA i mellomtiden, og har også sittet tre år i BP nemda i Oppland BU. Det siste året har jeg i tillegg vært fjerde vara i sentralstyret, og sittet i nemda til organisatorisk nestleder.

BU har så langt kun resultert i gode minner og mange nye vennskap, selv om jeg til tider har måttet lære mye på kort tid og kaste meg ut i nye situasjoner. BU har for meg vært en trygg arena, hvor jeg kunne ha utfordret meg selv til å forme nye relasjoner og prøve nye ting. I dette har også tevling vært en viktig del, der jeg blant annet har fått føle på den gode stemningen i BU gjennom hvor hjelpsomme alle er, spesielt ovenfor mindre erfarne tevlere som meg selv.

Jeg ser på jobben som tevlingsleder som en spennende oppgave, og en mulighet til å kunne gi mer tilbake til organisasjonen. Godt valg!

 

1. VARA

Marthe Øijord

Jeg heter Marthe Øijord er 17 år gammel og kommer fra Meløy kommune i Nordland. Jeg er akkurat ferdig på videregående, og skal til høsten være lærling i akvakulturfaget. På fritiden er jeg mye ute, det går mye i fisking, kajakkpadling og fjellturer. Men fritiden er også fylt opp med andre ulike roller. Jeg har vært med i to ungdomspanel som har vært oppnevnt av regjeringen, ungdommens Distriktspanel og ungdomspanelet for nordområdemeldingen, men nå er hovedfokuset på NBU og bygdepolitisk nemd. Jeg har bare vært med i NBU i ett år, men har allerede rukket å både bi godt kjent og gla i organisasjonen.

Jeg stiller til valg som 1.vara fordi jeg har lyst til å bidra til at NBU skal fortsette å være en god organisasjon. Jeg vil også lære mer om organisasjonen, og ønsker å være med å utvikle den videre!

Jeg ønsker å bidra med det jeg kan, der jeg kan. Godt valg!

 

2. VARA

Anne Siri Himle

Anne Siri Himle

Eg heiter Anne Siri Himle, er 23 år og kjem frå Voss, Vestland. Eg studerte barnehagelærar og budde i Sogndal frå 2017-2020, men har no flytta heimatt til Voss og jobbar i barnehage der.

Eg fekk interessa mi for organisasjonsarbeid gjennom 4H, men vart medlem i BU då eg var 16 år, og interessa vaks der. Eg har vore med i styret i Voss BU sidan eg var 18.

Eg stiller til val som 2. vara fordi eg er veldig glad i BU og det me jobbar for, og eg vil fortsetje å vere med på å skape levande bygder, og setje fokus på bygdeungdommen.

 

3. VARA

Julie Sollie

Julie Sollie, 25 år, fra Klæbu. Jeg har vært medlem i NBU siden 2014, og har de siste årene sittet som lagsutviklingsleder i fylkesstyret i Sør-Trøndelag. Samtidig som jeg er leder i Nidelven Bygdeungdomslag. NBU har gitt meg mange artige opplevelser, mye lærdom og nye bekjentskaper. Jeg har drevet med mye rart av verv og frivillig arbeid, men NBU har alltid blitt med meg videre.

Jeg har blitt veldig glad i organisasjonen og det vi jobber for. Jeg stiller til valg som vara for å lære mye fra de flinke tillitsvalgte i sentralstyret, kanskje bidra med noe nytt, samtidig som vi skal ha det artig!

 

4. VARA

Solveig Bleken

Solveig Bleken

Solveig Bleken, 27 år. Kommer fra Brandbu på Hadeland, men tilbringer også en del tid i Drøbak. Har en mastergrad i farmasi fra Universitetet i Oslo, og jobber som farmasøyt på Apotek1 Brandbu.

Har vært medlem i NBU siden 2010, og hatt mange fine år med lokallagsverv i Gran/Brandbu BU, før jeg fikk tre år i Oppland BU som organisatorisk nestleder. Nå sitter jeg som nestleder i hovedkomiteen for Høstarrangementet i 2021.

Jeg håper at min erfaring fra bygdeungdomslaget fortsatt kan være nyttig for organisasjonen, og at jeg kan få lov til å bidra med det jeg kan! Godt valg!

 

ORDFØRER

Jon Olav Svartdal

Jon Olav Svartdal

Eg heiter Jon Olav, er 24 år og kjem frå Flatdal i Telemark. Eg har ikkje flytt heimat enno, så bur for tida i Stokke der eg jobbar som landbruksmekanikar.

Eg har hatt ei rekke ulike verv på lokalt og fylkesplan, samt eindel i arrangementskomitear. Det siste året har eg site som varaordførar i NBU, og når sjansen baud seg takka eg ja til stille som ordførar i året som kjem. Det har vore veldig moro å fylje NBU sitt arbeid som ein del av ordførarkollegiet, og det er eg gjerne med på eit år til. Dei møta eg har vore med å leia det siste året har som det meste ana i samfunnet bore preg av behovet for digitale løysingar. Det har løyst seg det og, men det er nok ikkje til å stikke under ein campingstol at det er der me samlast heile gjengen og tek med oss heile helgeprogramet, som er dei skikkeleg gode og grundige møta. Slike møte har eg lyst til å ha det kommande året. Ellers er jau det å jobbe for verdas beste ungdomsorganisasjonen ein fin hobby.

 

VARAORDFØRER

Thea Thujord

Thea Thujord

Jeg heter Thea Thujord og er 27 år. Jeg kommer fra Fåvang i Gudbrandsdalen, men bor nå i Kongsvinger. Jeg jobber som grunnskolelærer, og fra høsten er også jobben min stasjonert i Kongsvinger. På fritida liker jeg å bruke tida på ulike typer friluftsliv. Ellers går majoriteten av fritida på BU, da jeg de siste årene har sittet i sentralstyret. Ellers har jeg hatt verv på alle ledd og kjenner organisasjonen godt.

Jeg stiller til valg for å fortsette å gi tilbake til organisasjonen som betyr så mye for meg. Jeg ser frem til å lære enda mer, denne gangen fra bak ordførerbordet. Jeg ønsker å bidra til at BU skal fortsette å være en god organisasjonsskole og vise medlemmer hvor moro organisasjonsarbeid kan være.

Jeg håper på årsmøtets tillit og ønsker dere et godt valg.

 

1. VAKTLEDER

Sondre Svalastog

Sondre Svalastog

Født og oppvokst i Drøbak. Utdannet som flymotormekaniker i luftforsvaret og jobber som dette i dag. Har vært med i BU i 6 år og sittet som leder i Frogn og Nesodden siste 3. Jeg stiller til valg som 1. vaktleder fordi jeg ønsker å bidra til å skape et bra og sikkert LS etter flere års pause. Jeg ser på det som en go utfordring og sikkerhet vil stå i fokus.

 

2. VAKTLEDER

Maiken Røvik

Maiken Røvik

Jeg heter Maiken Røvik er 24 år og kommer fra Skåla, ei bygd utenfor Molde, men bor for tiden på Geilo hvor jeg studerer reiseliv. Fra før av er jeg utdannet agronom, har jobbet noen år som avløser og har planer om å ta over hjemgården etter hvert.

Jeg har vært medlem i NBU i 8 år og har hatt diverse verv i mitt lokallag i noen år, samt sittet som BP og nestleder i fylket, sistnevnte sitter jeg som i dag.

Jeg har valgt å takke ja til vervet fordi det virker som ett spennende og lærerikt verv hvor man får utfordret seg selv og treffe mange trivelige bygdeungdommer.

 

3. VAKTLEDER

Erik Melting

Har hatt gleden av å være med i NBU flere år. Hvor jeg blant annet har hatt verv i lokallag og fylkeslag der 2 år som fylkesleder. Kom inn som vaktleder i 2019, og skulle gjerne ha fått avsluttet jobben på et landsstevne som vil bli mitt tiende.

Jeg ønsker å stille til valg for å bidra til at flere skal få muligheten til å oppleve den gode NBU følelsen som er på landsstevne under trygge rammer. Håper jeg kan bidra med min erfaring og sørge at Norges største vennegjeng kan møtes igjen etter lang tid med venting

 

2. VARA DIREKTEVALGT

Vilde Bilstad

Vilde Bilstad

Eg heiter Vilde Bilstad og er 23 år. Eg kjem frå Orre på Jæren, men bur no i Steinkjer kor eg studerer bachelor i husdyrfag, velferd og produksjon. Utanom studiet speler eg volleyball i tillegg til at eg trivst godt utandørs.

Frå min fyste BU-fest med Time BU i 2013 og fram til no har eg vore innom fleire verv på ulike ledd i organisasjonen, seinast som utetevlingsleiar for LS20/21. Eg stiller til val då eg ynskjer å gje noko tilbake til Bygdeungdomslaget, samt lære meir om korleis me ilag kan gjere det endå betre. Godt val.

 

Sentralstyret
LederInger Johanne BrandsrudØBUGjenvalg ett år
Organisatorisk nestlederRagnhild Marie Gjersøe EriksenØBUNy for to år
Bygdepolitisk nestlederHenrik Nordtun GjertsenRBUIkke på valg
KulturlederMaja AasABUSupplering – 1 år
TevlingslederSigrid HeringstadOBUNy for to år
LagsutviklingslederJohn Arne Flenes UlvenOBUNy for to år
ArrangementslederTorgeir JordeBBUIkke på valg
1. varaMarthe ØijordVesterålen BUNy for ett år
2. varaAnne Siri HimleHoBUNy for ett år
3.varaJulie SollieSTBUNy for ett år
4. varaSolveig BlekenOBUNy for ett år
Direktevalgte
OrdførerJon Olav SvartdalVTBUNy for ett år
VaraordførerThea ThujordOBUNy for ett år
1. vaktlederSondre SvalastogABUNy for ett år
2. vaktlederMaiken RøvikMRBUNy for ett år
3. vaktlederErik MeltingNTBUGjenvalg ett år
DirektevalgtTormod RognlienOBUIkke på valg
DirektevalgtHans André TandbergBBUNy for to år
1.vara direktevalgtAnne Margrethe EltonABUNy for ett år
2.vara direktevalgtVilde BilstadRBUNy for ett år
3.vara direktevalgtIda Marie SkjærsteinOBUGjenvalg ett år
4.vara direktevalgtSivert LindstadHBUGjenvalg ett år
Valgkomite for 2021/2022
Leder –for ett årRegion SørSigmund Andersson (BBU)Ikke på valg
Region Sør - varaKristine Østby (ØBU)Ikke på valg
Nestleder –for ett årRegion VestTorunn Marie Høyland (VTBU)Ikke på valg
Region Vest - varaMarie Soma (RBU)Ikke på valg
Region MidtKommer senereNy for to år
Region Midt - varaJulie Gunnerød (STBU)Ny for to år
Region ØstMartin Lunna (HBU)Ny for to år
Region Øst – varaMartine Amlie (OBU)Ny for to år