Disse retningslinjene viser til hvordan tevlinger i NBU skal avholdes. Sist oppdatert 14.09.2021

Alle tevlere og arrangører må holde seg hjemme ved sykdom, samt overholde lokale og sentrale råd og krav for smittevern.

Alle arrangører må fylle ut skjema for arrangering av arrangement på nbu.no.

Det er 5 generelle retningslinjer for tevlinger:

 1. Forsyningsdel
 2. Tevleren under tevlinga
 3. Tevlingsansvarlig
 4. Smitteverntiltak under tevlinga
 5. Mat

Disse punktene står beskrevet under. Nedenfor står tevlingene på mesterskapsplanen i alfabetisk rekkefølge. Under hver tevling står det hvilke retningslinjer som skal følges for den enkelte tevling.

Generelle retningslinjer 

1. Forsyningsdel

Under mattevlingene skal alle tevlerne bruke munnbind, og de skal enten bruke hansker eller ha håndsprit lett tilgjengelig til enhver tid (både på forsyningsbord og til hver tevler på deres tildelte stasjon).Om dette kravet er oppfylt kan tevlerene selv komme fram og forsyne seg av råvarene. For att dette skal kunne gjennomføres må det også være tilstrekkelig med plass på forsyningsbordet, sånn at tevlerene skal kunne opprettholde grei avstand. Om det er mange tevlere som deltar bør disse deles inn i grupper, ettersom når de skal forsyne seg, også dette for å sikre tilstrekkelig med plass.

Med disse retningslinjene kan forsyningsdelen fort ta lengere tid enn hva som er fastsatt i reglementet, arrangøren må derfor ta hensyn til dette under planleggingen, og informere alle deltagerne om dette.

Tevleren må hente alt den vil ha i første runde. Det blir kun én mulighet for å komme opp til forsyningsområdet før tevlingen starter. Ønsker tevleren å gå opp for å forsyne seg under tevlingen, må tevleren tydelig melde fra til tevlingsansvarlig om dette. Tevleren må da avvente til et klarsignal har blitt gitt fra arrangør før man kan forlate plassen sin og gå opp til forsyningssonen igjen.

2. Tevleren under tevlingen

Tevleren må til enhver tid melde fra om å få forlate tildelt plass. Tevleren får ikke gå fra plassen sin før klarsignal er gitt av arrangør/tevlingsansvarlig.

3. Smittevernansvarlig 

På lokalt-, fylkes- og sentralt nivå skal det under alle tevlinger utnevnes en smittevernansvarlig i tillegg til tevlingsansvarlig/arrangør. På lokalt- og fylkesnivå kan dette utebli på tevlinger hvor det er færre enn 10 tevlere (inkl. hver enkelt på lag), så lenge arrangøren føler de kan ha kontroll på smittevernet uten.

Smittevernansvarlig presenteres i forkant av tevlingen sammen med dommerne.Smittevernansvarlig har ansvar for at tevlingen følger smittevernstiltak og retningslinjer for tevlingene.

4. Smitteverntiltak under tevlinga 

 • Tevleren bruker kun eget utstyr. Skal utstyr lånes må dette desinfiseres/vaskes før og etter utlån.
 • Alle bord skal desinfiseres før tevling, etter eventuell forsyningsdel og etter tevlingen er ferdig.
 • Serveringsfat skal være rene når arrangør legger de ut på bordene.
 • Alle deltakere og arrangører følger til enhver tid FHI og lokale myndigheter sine smittevernstiltak (Les: minst 1 m avstand, renhold osv.).
 • Alle utsatte overflater og kontaktpunkt skal desinfiseres før, under og etter tevlingen, dette gjelder uansett om tevlerne bruker hansker eller ikke. (Eksempel: dørhåndtak, ratt, utstyr, stoler, bord o.l.)
 • Alle tevlere/lag skal få et tildelt området som skal holde tilstrekkelig avstand med tanke på avstand til andre kohorter.
 • Det skal alltid være tilstrekkelig mengde håndsprit tilgjengelig til alle tevlerne, og ved bruk av hansker skal det alltid være ekstra hansker tilgjengelig.

5. Mat 

 • Tevlerne skal bruke munnbind, og tettsittende hansker eller håndsprit (om dette alternativet velges skal det være nok håndsprit lett tilgjengelig for alle tevlerne under hele tevlingen).
 • Om dette kravet overholdes kan dommerne smake på maten som vanlig.
 • Om kravet overholdes kan også maten serveres til andre etter tevlingen, men da oppfordres arrangør til å tenke smittevern i forhold til serveringen.

Tevlinger på mesterskapsplanen 

5 om dagen

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5.
 • Tevlingen kan gjennomføres som lagtevling, med forbehold om at tevlerene til enhver tid bruker hansker og munnbind.
 • Tevlingene kan gjennomføres individuelt. Da kan fatene tilpasses slik at man skal anrette for 1 eller 2 personer og ikke 4 som det står i reglene.

Blomsterdekorering 

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3 og 4.
 • Tevleren tar selv ansvar for dekorasjonen etter tevlinga. 

Bløtkakepynting 

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5.
 • Kan ellers gå som normalt.

Borddekking

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Kan ellers gå som normalt.

Eksteriørbedømming av ku, hest og sau 

 • Generelle retningslinjer nr. 4.
 • Kan avholdes digitalt eller utendørs. Skjema for digital gjennomføring kan fås fra kontoret.

Friluftsmatch 

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Kan gjennomføres individuelt.
 • Om tevlingen skal arrangeres med lag kan deltagerne med fordel bruke munnbind, der dette ikke er ønskelig (f.eks. ved poster med mye løper eller lignende) må deltagerne holde tilstrekkelig avstand.
 • Tevlerne skal alltid bruke hansker og munnbind på post angående førstehjelp om posten omhandler en oppgave der man skal håndtere en annen person.
 • Håndsprit og hansker skal være tilgjengelig på alle poster der dette er nødvendig.

Gjensidige-cup 

 • Se retningslinjer for moped, verneløp og trafikk.

Handyman

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Kan gjennomføres individuelt.
 • Om tevlingen skal arrangeres med lag oppfordres det til bruk av munnbind, om munnbind ikke blir brukt skal alle til enhver tid holde 1 m avstand. Om deltagere skal dele på utstyr må dette desinfiseres mellom hver tevler, eller så kan deltagerne bruke hansker.

Kokkekamp 

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5.
 • Alt utstyr skal medbringes av deltaker. Deltakere kan ikke låne bort utstyr til andre utenom sitt eget lag underveis.
 • Utstyr som f.eks. koketopper må arrangør sørge for at hvert lag har tilgang på hver seg.
 • Skal det grilles skal dette informeres om på forhånd slik at deltakerne har utstyr som grillklype o.l.
 • Tevlingen kan gjennomføres individuelt.
 • Ved gjennomføring som lag skal deltagerne benytte munnbind og hansker under hele tevlingen.

Kulturmønstring

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4. 
 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Opptredener kan bare gjennomføres om deltakerne holder avstand.
 • Gjenstander skal kun brukes av enkeltpersoner og må selv medbringes av deltakeren.
 • Mikrofon og eventuelle andre gjenstander i bruk skal desinfiseres mellom hver opptreden.

Maskinmelking

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Alle kontaktområder skal vaskes eller desinfiseres mellom hver tevler.
 • Tevlere bruker hansker under tevlingen.

Moped

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Alle kontaktområder skal vaskes og desinfiseres mellom hver tevler.
 • Hjelm: velg ett av punktene
  • 1.    Alle deltakere har med egen hjelm.
  • 2.    Arrangør stiller med halvhjelm som desinfiseres mellom hver deltaker.

Motorsag, lag - STIHL-cup - motorsag individuelt

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Under lagtevling skal veksling skje kontaktløst, med linje på bakken som må krysses.
 • En person har ansvar for å desinfisere stoppknapp og bord for sverdsnuing mellom hver deltaker inkl. mellom deltakere på samme lag.

Mønstring av hest

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Alle kontaktområder skal vaskes eller desinfiseres mellom hver tevler.

Osteanretning 

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5. 

Presisjonskjøring med traktor, lag

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Alle deltagerne skal bruke hansker og munnbind.
 • Mellom hvert lag må berøringspunkt i og på traktoren desinfiseres.

Quiz - musikkunnskap - bygdequiz

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Alle deltakere må ha tilstrekkelig avstand til enhver tid.
 • Kun en kan skrive.
 • Kan gjennomføres digitalt og på videosamtale.

Spekematanretning

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5.
 • Tevlingene kan gjennomføres individuelt. Da kan fatene tilpasses slik at man skal anrette for 1 eller 2 personer og ikke 4, som det står i reglene.
 • Om tevlingen skal gjennomføres som lag skal deltagerne bruke munnbind og hansker.

Spenna gæær’n

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Skal gjennomføres ute, og postene må planlegges slik at tevlerene til enhver tid skal holde tilstrekkelig avstand.
 • Håndsprit og hansker skal være lett tilgjengelig på poster der dette trengs.

Swingtevling

 • Skal foreløpig IKKE gjennomføres.
 • Oppfordrer til å være kreativ og lage alternative tevlinger.

Tautrekking, volleyball og fotball 

 • Volleyball og fotball skal foreløpig IKKE gjennomføres.
 • Tautrekking kan gjennomføres utendørs, da med tilstrekkelig avstand mellom deltakerne, og bruk av hansker eller håndsprit. Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.

Trafikk

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Alle kontaktområder skal vaskes eller desinfiseres mellom hver tevler.

Traktor – redskap – trygghet (TRT)

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Alle kontaktområder skal vaskes og desinfiseres mellom hver tevler.
 • Det oppfordres at tevlere bruker hansker.

Verneløp

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Avholdes med fordel digitalt.

Vill villmark

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4. 
 • Alle kontaktområder skal vaskes og desinfiseres mellom hver tevler.

Øvrige tevlinger og oppfordringer

 • Vi oppfordrer i denne tida til å ta i bruk andre tevlinger enn de dere er vant til. Bruk de generelle retningslinjene som er utarbeidet.
 • Vær kreative. Ingen tevlinger må avholdes slavisk etter reglementet. Lag gjerne egne tevlinger med egne regler.
 • Spørsmål om retningslinjer, gjennomføring og andre ting - kontakt tevlingsleder.