Tekst THEA THUJORD, TEVLINGSLEDER I SENTRALSTYRET   //   Foto ARKIVET TIL NORGES BYGDEUNGDOMSLAG
Saken er først publiser i Bygdeungdommen 03/2019

I begynnelsen var typiske tevlinger for guttene  eksteriørbedømming, for å kvalitetssikre dyr, og pløying med hest, for å bli god på jordbearbeiding. For jentene var det blant annet sildeanretning og prydsøm som gjaldt; tevlinger som gjorde jentene til bedre husmødre etter standarden den gang. 
 Ettersom tiden har gått, har vi fornyet oss. Vi har fornyet tevlingene vi alltid har hatt, etter hvert som teknologien har effektivisert for eksempel skogbruk og melking. I tillegg til å modernisere gamle tevlinger, tevles det i nye og kreative påfunn, som presisjonskjøring med bil, bygdemesterskap i FIFA, vill villmark og tevling i banansplitt. 

En av de viktigste verdiene vi har i Norges Bygdeungdomslag er imidlertid tradisjon. Vi tar vare på tradisjoner ved å blant annet tevle i aktiviteter som kanskje ikke er så vanlig å drive med for ungdommer i dag. Vi mener at det har en verdi å tilegne seg ferdigheter som vi hadde før i tiden. Dette bidrar til å opprettholde en viktig del av kulturen og identiteten vår. 

Diverse tevlinger med plog. Foto: Arkivet til Norges Bygdeungdomslag

FORTJENER ET NYTT LIV

På mesterskapsplanen har vi flere av de gamle tevlingene. På denne planen står tevlingene vi konkurrerer i på årlige, sentrale arrangement; bygdefestivalen, Landsstevne, og tevlingshelgen, Høstarrangementet. Det som imidlertid er mindre kjent er at vi har side opp og side ned med regler på andre tevlinger; tevlinger vi har lange tradisjoner for, eller lavterskeltevlinger som har blitt brukt på noen få lokale arrange- menter. Noen av disse reglene er lagt ut på nettsiden nbu.no, slik at vi kan hente dem frem igjen.  

Ubrukte tevlinger er ikke oppbrukt. De blir lett nye, det er bare å ta dem i bruk. Her kommer et lite tips. Kanskje kjenner du noen som var aktive i Bygdeungdomslaget for en generasjon eller to siden? Spør dem og hør hvilke tevlinger de konkurrerte i. Planlegg et arrangement og gjennomfør tevlingen der. Hva med å kombinere en gammel tevling med en ny? En tevling i Handyman kan kombineres med symaskin, og en kokkekamp kan kombineres med banansplitt-tevling eller sildeandretning. Det vil jeg slå et slag for!