Hva er Norges Bygdeungdomslag for deg?
Det er sosialt, det er venner, tevlinger og organisasjonsarbeid. Og det er fest og stevner! 

Hvorfor ønsker du ledervervet?
Jeg ser på det som en spennende og lærerik utfordring. Å være med å lede en organisasjon som Norges Bygdeungdomslag tror jeg kan bli veldig gøy. 

Hvordan reagerte du da valgkomiteen spurte deg?
Jeg ble veldig overrasket! Jeg synes det er en ære å bli spurt om jeg vil stille til dette vervet. 

Hva er dine ambisjoner for NBU hvis du blir valgt som leder?
Jeg ønsker å fortsette det gode arbeide som er gjort. Jeg ønsker å legge til rette for gode arrangementer i lokallagene og fylkeslagene, slik at enda flere ungdommer kan bli med på moroa i Bygdeungdomslaget. 

Har du ledererfaring fra før? I så tilfelle, hva er det viktigste du har lært som du kan ta med deg videre i vervet?
Per dags dato er jeg bygdepolitisk nestleder og har det siste året vært leder for bygdepolitisk nemnd og andre politiske prosjekter, blant annet Hogg for framtida, Stem.Bestem! og NBU redder verden litt. Jeg har sittet to år som fylkesleder i Østfold Bygdeungdomslag før dette. 

Samarbeid og det å ha det artig sammen er nok det viktigste jeg har lært gjennom disse rollene. Dette vil jeg ta med meg videre i ledervervet, dersom jeg blir valgt.  

Er det noe du er litt nervøs for?
Det er mye man må sette seg inn i og ha oversikt over. Det er både spennende, men også utfordrende. 

Er det noe du gleder deg spesielt til?
Jeg gleder meg veldig til å få et enda større innblikk i hva hele NBU driver med fra A til Å. I tillegg gleder jeg meg til å bli bedre kjent med alle flinke bygdeungdommer som jobber for levende bygder. 

Din beste NBU-opplevelse:
Det er veldig mange! Jeg klarer ikke helt å velge ut en, men det å være med i gjengen som arrangerte Landsstevnet på Kalnes i 2018 ligger høyt oppe.