Tekst: Inger Johanne Brandsrud, bygdepolitisk nestleder. På vegne av Bygdepolitisk utvalg. 
Foto: Emma Gerritsen
Artikkelen er sendt til medier og er publisert i Sogn avis 29. september 2018

Ser man dette i sammenheng, vil flere norske bønder stå i fare for å havne i en kritisk økonomisk situasjon. Årets tørkesommer fører til at det neste år produseres mindre storfekjøtt enn i år, på grunn av færre dyr i fjøsene. Dette, i kombinasjon med økte mengder billig importkjøtt, setter bøndene i en utsatt situasjon.  Prisen bonden får for kjøttet presses ned og det gir dårligere lønnsomhet. Avvikling av flere bruk med produksjon av storfekjøtt betyr at vår allerede lave selvforsyningsgrad på rundt 40 prosent, blir enda lavere.

Tenk deg om to ganger

I en slik situasjon er det viktig at den norske forbrukeren tenker seg om to ganger. Norge stiller strenge krav til landbruksnæringen. I alle produksjonsledd er det strenge regler for hvordan kjøtt og andre landbruksvarer skal håndteres før de kommer til butikkene. Det gjør at norsk mat er i en særklasse. Dette, sammen med at vi er et høykostnadsland, gjør at det koster gjerne litt mer for norskprodusert mat. Heldigvis velger mange å bruke penger på norske råvarer. Dette er viktig og riktig om vi skal ha et aktivt landbruk i dette landet, noe vi og mange med oss mener at vi skal ha. Selvforsyning er viktig, spesielt i en turbulent tid med politisk ustabilitet. 

Støtt bonden

Ved å kjøpe «Nyt Norge» bidrar du blant annet til at bønder og ansatte i foredlingsbedrifter har arbeid. Norges Bygdeungdomslag vil oppfordre forbrukere til å kjøpe norskprodusert mat, for å sikre selvforsyning og verdiskaping. Særlig i et tøft år når regjeringen åpner for økt import. Kjøp norsk!