Valgkomiteen har gjort en stor jobb gjennom hele året og har nå lagt frem sin innstilling med forslag til personer til de ulike ledige vervene i organisasjonen. Tredje vaktleder mangler imidlertid fortsatt. Valgkomiteen oppfordrer interessenter til å ta kontakt.

Totalt er det tre vaktledere i organisasjonen. De blir valgt av Årsmøtet som direktevalgte til å ha det overordnede ansvaret for vaktholdet på Landsstevnet og Høstarrangementet - som er de to store sentrale arrangementene til NBU. 

Trygghet og tillit 

Vaktene er der for festivaldeltakernes sikkerhet. Som vaktleder er det din oppgave å ha et positivt og rolig oppsyn. Det å være vaktleder på Landsstevnet betyr å være den alle går til når noe skjer. Det er du som må ta de rette avgjørelsene uten å nøle, for å så handle raskt. Forutsetningen for dette er at man lærer av de erfarne som er der, setter seg inn i instrukser, dokumenter, og retningslinjer utarbeidet på forhånd. Mye av jobben med dette handler også om at det som skjer må dokumenteres, noe som gjør skriving av vaktrapport etter stevnet lettere. Denne skal skrives rett etter landsstevnet.

Ressurs for organisasjonen

Det er også viktig at de vaktansvarlige støtter de som er vakt for første gang. I videreførelsen av dette er det naturlig at vaktledere ansees som resurspersoner på vakthold for organisasjonen. Vaktlederne skal da også rapportere til Årsmøte og representantskapet, og legge frem både rapporten fra festivalene som har vært og forslag til vaktinstrukser til året som kommer. 

Høres dette ut som en rolle du kan og vil ha? Ta kontakt med valgkomiteen eller send inn dine forslag her.

Alt om årsmøtet finner du her!