Her vil vi oppdatere aktiviteter fortløpende

Anbefalte aktiviteter og tevlinger

Her er noen eksempler på aktiviteter som dere gjerne kan arrangere i lokallaget og fylkeslaget. 

 • Eksteriørbedømming (med digitalt skjema) 
 • Tur
 • Quiz (kahoot)
 • Drive-in kino 
 • Filmvisning (med god avstand)
 • Idretter som overholder 1 meter avstand
 • Linedans (kurs)
 • Styremøter/nemndsmøter o.l. som overholder avstandsregler 
 • Bilrebus
 • Tevlinger i frisøm
 • Fotokonkurranser
 • Kaffeslabberas

Unngå

Unngå disse arrangementene og aktivitetene til ytterligere restriksjoner er lettet på:

 • Bygdefest
 • Swingtevling
 • Mattevlinger (med mindre man klarer å overholde gjeldende regler)

Reise

 • Selv om det er lov å reise på fritidsreiser innenlands, er det ikke anbefalt per dags dato, spesielt når det kommer til ferdsel over store avstander. Det er viktig at man tar med risikoen reisevirksomhet innebærer når man vurderer eventuell reisevirksomhet.