Vervekampanjen varte fra 26. oktober til og med 31. desember. Av fylkeslagene er det Buskerud Bygdeungdomslag som har økt medlemsmassen sin mest, og er en klar vinner. Som premie får fylkesstyret spandert en middag, for eksempel på et styremøte. 

Buskerud Bygdeungdomslag satte seg et mål om å bli 250 medlemmer i fylket, og er i dag 369, det vil si at de nådde 147 prosent av måltallet sitt. Mye av rekrutteringen er takket være en solid innsats gjennom hele året, i følge leder Inga Borge.

– Over flere år har vi satset på variert aktivitet, hvor vi har gått litt vekk fra bygdefesten og hatt mer fokus på tevlinger, kurs og turer. Dette har skapt en jevn vekst av aktive medlemmer, og et tap av festmedlemmer. Dermed har vi opplevd medlemsnedgang de siste årene, men har flere aktive medlemmer. Vi har klart å skape et inkluderende miljø hvor flere og flere har lyst til å bli med i. Dette har ført til oppstart av to nye lokallag det siste året, hvor det har vært veldig stor medlemsvekst, i tillegg til at vi har klart å holde på medlemmene i eksisterende lokallag, sier Inga. 

Rogaland Bygdeungdomslag kommer på en god andreplass, fulgt av Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag. 

Lokal vinner

Fylkeslagene hadde ikke klart å vokse uten lokallagene. Helleland Bygdeungdomslag i Rogaland stikker av med en soleklar seier her. De har økt medlemstallet fra fem til 28 medlemmer i kampanjeperioden. 

– Jeg er imponert! De er et nystartet lokallag, og ble først etablert på sensommeren. De har virkelig jobbet for denne seieren, sier lagutviklingsleder i sentralstyret, Jon Erik Hjelleset. 

Løten Bygdeungdomslag kommer på andre plass og Haug Bygdeungdomslag har sikret seg en tredjeplass.

Kun vinnerlaget får en premie, som er 5 000 kroner som skal komme lokallaget til gode. I tillegg får lokallagene 210 kroner per betalt medlem (deres andel av årskontigenten), som igjen kan brukes på aktiviteter og arrangementer i lokalmiljøet. 

Verveåret 

Selv om Jon Erik er imponert over innsatsen til de frivillige, er han bekymret for den negative veksten.

– Hvorfor er det viktig at Norges Bygdeungdomslag vokser? 

– Det er flere grunner til det, forklarer Jon Erik. - Organisasjonens måltall er bestemt av Årsmøtet og implementert i arbeidsplanen som Norges Bygdeungdomslag følger. Dette måltallet er vi langt unna.

– Den viktigste grunnen er så klart at vi trenger å få flere ungdommer til å engasjere seg i bygdepolitiske saker og saker som angår ungdom. Jo flere stemmer vi er, jo sterkere står vi. En stor medlemsmasse gir tyngde og troverdighet, og gjør at vi sammen har en sterkere stemme i samfunnsdebatten. Flere stemmer innad i organisasjonen er også viktig for å ivareta organisasjonsdemokratiet og få frem ulike synspunkter, sier han. 

Sentralstyret, med Jon Erik i spissen, er derfor i en prosess for å endre vervestrategien, som i dag består av et dokument ingen bruker. 

Inga Borge tror det trengs. Hun mener at de ville ha rekruttert like mange uten som med vervekampanjen, og at kampanjen dermed ikke har den ønskede effekten.

– Våre lokallag hadde planlagt aktiviteter lang tid i forveien, også før vi fikk vite om kampanjen. Likevel fungerer en vervekampanje som en motivasjon til å fortsette arbeidet og skaper en konkurranse mellom lokallagene og fylkeslagene, sier hun.  

Måltall

– I år skal vi fokusere mer på måltall. Vi ønsker at alle fylkes-og lokallagsstyrer har måltallet sitt som en fast sak på møteagendaen, og aktivt jobber for å oppnå det. I tillegg utarbeider vi en ny organisasjonsbok som inkluderer vervetips og -triks. Det har det ikke vært tidligere, og jeg tror at det kan bli veldig nyttig, sier Jon Erik. 

Inga sier seg enig i det, og trekker frem noen viktige tips, både for å beholde medlemmer og rekruttere flere. 

– For vår del har det vært viktig å ønske hvert nye medlem velkommen og inkludere vedkommende. Fylkeslaget og lokallagene har også hatt mer og bedre kontakt de siste årene, som har senket terskelen for å spørre om hjelp og støtte hverandre. Vi har det også veldig gøy sammen, noe folk ser og ønsker å bli med på, sier hun. 

Selv om måltall kanskje ikke var høyt prioritert hos alle, er det flere fylkeslag som har nådd måltallet sitt. Fylkeslagsvinneren av vervekampanjen, Buskerud Bygdeungdomslag, er på topp her, fulgt av Vestfold Bygdeungdomslag, som nådde 117 prosent av måltallet sitt. De hadde satt seg et mål om å bli 650 medlemmer, og er i dag 761. Sør-Trøndelag nådde 99 prosent av måltallet sitt. De er i dag 396 medlemmer, mot måltallet på 400. 

Buskerud Bygdeungdomslag har flere mål i 2019.
– I år har vi et mål om å få bedret aktiviteten i Øvre Buskerud, samt starte et nytt lokallag i Ringerike-området. Vi vil også hjelpe med å opprettholde den gode aktiviteten i de nye og eksisterende lokallagene i Nedre Buskerud, sier Inga. 

Endret medlemsmasse

Statistikken fra 2018 viser at færre ungdommer under 18 år melder seg inn, enn det som har vært tendensen tidligere. I fjor opplevde organisasjonen også en betydelig nedgang i antall introduksjonsmedlemmer, som er et medlemskap for de som aldri har vært medlem tidligere. - Dette synes vi er leit, for det betyr at færre nye ungdommer finner veien til oss, sier Jon Erik. 

Tallene varierer imidlertid veldig mellom fylkene. Vestfold har for eksempel flest 16 og 17-åringer, mens Hedmark har flest over 22 år.
Størsteparten av medlemmene totalt sett er imidlertid 18 år.

– Det er en voksende tendens at folk melder seg ut når de har passert 23 år, det er synd. Vi har noen tiltak for å motvirke dette, som en tur for alle over 23, kalt "seniortur", sier Jon Erik, og tar seg selv i at det virker litt gammelt. - Kanskje vi skal vurdere navnet, ler han, - for du blir aldri for gammel til å være bygdeungdom.