Her møter han bønder som har levd med konsekvensene av klimaendringer i mer enn et tiår. Hva gjør de for å kunne fortsette å produsere mat? Hvordan holder de motet oppe i krisetid? Og hva kan egentlig en norsk bonde lære av malawiske småbønder?

Gratis premierefest

Premierefesten for dokumentarfilmen er på Fjellheim Samfunnshus i Spydeberg 22. august, kl. 18.30-20.30.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Filmskaperne og melkebonden som er med i filmen, Einar Kiserud, kommer også. Det blir en enkel servering og et opplegg rundt selve visningen. På Facebook kan du finne mer informasjon om arrangementet.

Vil du vise filmen? 

Gjennom et distribusjonssamarbeid med Utviklingsfondet og Differ Media vil filmen være tilgjengelig for bygdeungdomslagene og andre som ønsker å arrangere egne visninger. Arrangører får tilsendt en aktivitetspakke med alt som trengs for å lage et arrangement; foredragsmanus, spørsmål til quiz og digitalt bakgrunnsmateriale! Filmen varer i 29 minutter og er produsert av Differ Media. Vil du vise film? Les mer på utviklingsfondet.no/uår.