logo

Du er her:

Organisasjon

Gjennom daglig drift av lokal- eller fylkeslag og deltakelse i NBUs organisasjonsopplæring får NBUs medlemmer god kjennskap til hva det vil si å drive en organisasjon.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt