logo

Du er her:

Retningslinjer for Frifond 2018

Lokallagene får pengestøtte fra Frifond ved å levere inn årsmeldingsskjema.

Retningslinjene for  Frifond Organisasjon revideres av sentralstyret hver vår. Nå er revideringen ferdig og retningslinjene for 2018 er klare. 

Aller først - hva er Frifond? Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge.

Pengene lokallagene får fra Frifond Organisasjon skal brukes til aktivitet for medlemmene i lokallagene. Pengene skal være brukt opp innen 30. juni 2019 og støtten skal kun brukes til alkoholfrie arrangementer/aktiviteter.

Det er tre kriterier for lokallagene for å få grunnstøtten fra Frifond Organisasjon: 

  • Årsmeldingsskjema for 2018 inkludert årsmelding og revisjonsberetning være levert innen 1. oktober 2018. Lokallaget må ha fått dette godkjent for at utbetalingen skal skje.
  • Lokallaget må ha minst fem styremedlemmer
  • Lokallaget må ha minst fem tellende medlemmer (disse må være under 26 år ved utgangen av 2018). 

Frifondspengene utbetales til lokallagene innen 31. desember 2018.

Her kan du lese de reviderte retningslinjene for Frifond Organisasjon

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt