logo

Du er her:

Kursing av tillitsvalgte

En viktig del av Norges Bygdeungdomslags virke er kursing av medlemmer. I løpet av året kurser vi over 600 tillitsvalgte i alle ledd i organisasjonsarbeid. Her kan du lese mer om noen av de kursene vi arrangerer fast i løpet av et år.

Høstkurs

Høstkurs avholdes i september måned og er et kurs for tillitsvalgte i lokallagene. Kurset arrangeres av fylkesstyret. På dette kurset får alle styremedlemmene innføring i sine verv som for eksempel leder, kasserer eller sekretær. På høstkurs vil det også ofte være andre mindre kurs for alle som for eksempel vervekurs, førstehjelp, bygdepolitikk og taleteknikk.

Høstkurset har som formål å øke kompetansen i lokallagene og jevne ut nivået på lokallagsplan. Dette er også en arena for å knytte sterkere bånd mellom fylkesstyret og lokallagene og en mulighet for de forskjellige lokallagene til å bli bedre kjent med hverandre. Kurset innholder sosiale aktiviteter og vil som regel inneholde en festmiddag med bankett.

Vårkurs

Vårkurs er et kurs for alle tillitsvalgte i fylkeslagene og arrangeres i mars, etter fylkesårsmøtene, hvert år. Kurset holdes av sentralstyret og sekretariatet. Kurset er strukturert på samme måte som høstkurs ved at de forskjellige styrevervene får opplæring i sitt verv i tillegg til at det arrangeres mindre kurs i der deltagerne kan velge kurs på tvers av sitt fagfelt.

Vårkurset er en arena for å bedre kontakten mellom sentralstyret og fylkesstyrene og for fylkene til å knytte kontakt med hverandre og kunne dele erfaringen med hverandre. Vårkurset er et viktig bidrag for å styrke samholdet i NBU. Som på høstkurs vil det også bli arrangert en festmiddag med bankett.

Kursholderkurs

Både fylkesstyret og sentralstyret arrangerer kursholderkurs for kursholdere på høstkurs og vårkurs. Her vil man få en innføring i hva som er viktig å tenke på når man holder kurs og tips om hvordan man skal formidle budskapet til deltagerne. Kursholderkurs kan holdes av noen fra sentralstyret, tidligere tillitsvalgte på fylkes- eller sentralplan eller andre dere kjenner til som kan mye om det å holde kurs. Det kan for eksempel være aktuelt å spørre Bondelaget eller Bygdekvinnelaget om de har noen aktuelle.

Valgkomitékurs

Sentralleddet arrangerer valgkomitékurs for valgkomiteene i fylkene. Disse kursene arrangeres regionalt slik at fylker i samme region tilbys det samme kurset. 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt