logo

Du er her:

Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget jobber for å styrke og bedre Norges Bygdeungdomslag organisatorisk.

Organisasjonsutvalget ledes av organisatorisk nestleder i sentralstyret og har ansvaret for utviklingen og revideringen av dokumenter som planverk (arbeidsplan), organisasjonshåndbok og andre retningslinjer og instrukser som er ment å oppretholde organisatoriske strukturer i organisasjonen.

Organisasjonsutvalget har også ansvar for gjennomføringen av vårkurs (kurs for alle tillitsvalgte på fylkesplan.) og for oppfølging av andre kurs i organisasjonen som, høstkurs (kurs for alle tillitsvalgte på lokallagsplan.), kursholderkurs, valgkomitékurs og lignenede.

Organisasjonsutvalget 2017/2018

ORGANISATORISK UTVALG: Fra venstre: Ida Nordberg (vikar for Håkon Skahjem), Elise R. Kirkevold; Stig Hofstad, Guro Lajord og Mathias Lien Nordhaug (ikke til stede: Anne Snarteland)

Guro Lajord, organisatorisk nestleder Norges Bygdeungdomslag
Tlf: 950 00 553
E-post: guro_lajord@hotmail.com

Håkon Skahjem, sekretariatskontakt
Tlf: 22 05 48 00
E-post:
organisasjon@nbu.no
 

Elise Røisgård Kirkevold, Vestfold Bygdeungdomslag

Mathias Lien Nordhaug, Vestfold Bygdeungdomslag

Stig Hofstad, Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag

Anne Snarteland, Telemark Bygdeungdomslag

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt