Fra og med desmber 2018 er "tips og triks" fanen borte fra vår hjemmeside. Fra nå av finner dere linker og maler på fanen som heter "Ressurser" på NBU sin hjemmeside. 

Linker, maler og andre nyttige filer som hører til Østfold Bygdeungdomslag spesielt finner dere under: 

Her finner dere Powerpoint om NBU (PPTX, 148MB)

Her finner dere mal til Powerpoint med ØBU logoen (PPTX, 228KB)

Her finner dere bandoversikt!  (DOCX, 21KB)

Her finner dere retningslinjer for søknadsmidler  (DOCX, 124KB)

Er det noe du savner? Send en mail på emiliecfossum@hotmail.com