Visuelt materiale, maler og mye nyttig finnes under fanen som heter "Ressurser" på NBU sin hjemmeside. 

Filer som hører til Østfold Bygdeungdomslag spesielt finner dere under: 

Powerpoint om ØBU (PPTX, 9MB)

Retningslinjer og søknadsskjema for ulike fond i regi av ØBU (DOCX, 51KB)

ØBUs Mesterskapsplan 2020-2021 (PDF, 96KB)

Protokoll fra ØBUs fylkesårsmøte 2020 (PDF, 249KB)

 

Er det noe du savner? Send en mail på nrennem@gmail.com