Navn/tittel: Alfred Hynne Meldal
Telefonnummer: 48307036
Valgkomite