Navn/tittel: Andrea Skovseth
Telefonnummer: 46892848
Valgkomiteleder