Navn/tittel: Anette Sølvberg
Telefonnummer: 90998560
Bygdepolitisk nestleder