Navn/tittel: Bernhard Anseth
Telefonnummer: 95163466
Dataansvarlig