Navn/tittel: Bernhard Krathe Steve
Telefonnummer: 46626063
Tredje vara