Navn/tittel: Ellen Marie Rustand Rognerud
Telefonnummer: 47389234
Bygdepolitisk nestleder