Navn/tittel: emil sørheim
Telefonnummer: 99106166
Tredje vara