Navn/tittel: Emil Sørheim
Telefonnummer: 99106166
Tredje vara