Navn/tittel: Fredrik Stene
Telefonnummer: 94162441
Styremedlem