Navn/tittel: Geir Egil Reve
Telefonnummer: 99153089
Kulturleder