Navn/tittel: Gøril Rye
Telefonnummer: 92080957
Første vara