Navn/tittel: Gulbrand Romsaas
Telefonnummer: 90291303
Valgkomite