Navn/tittel: Håkon Goa
Telefonnummer: 90195849
Valgkomiteleder