Navn/tittel: Halvard Bøe
Telefonnummer: 45414412
Bygdepolitisk nestleder