Navn/tittel: Halvor Stavdal
Telefonnummer: 46890989
Valgkomite