Navn/tittel: Harald Jacobsen
Telefonnummer: 95067786
Valgkomite