Navn/tittel: Helene Røstad Karlsen
Telefonnummer: 47903515
Kulturleder