Navn/tittel: Henrik Nordtun Gjertsen
Telefonnummer: 48234566
Tevlingsleder