Navn/tittel: Ida Johansen
Telefonnummer: 91159669
Tredje vara