Navn/tittel: Ingrid Stene
Telefonnummer: 94161551
Styremedlem