Navn/tittel: Isak Brekkenes
Telefonnummer: 95156285
Kulturleder