Navn/tittel: Jenny Gjelstad
Telefonnummer: 41586149
Valgkomiteleder