Navn/tittel: Johannes Ulsrød
Telefonnummer: 96014427
Tevlingsleder